Informasjonsmøte etter flommen

Lyngdal kommune inviterer flomberørte oppsittere til informasjonsmøte mandag 9. oktober.

Bilde av boligmiljø og gateskilt i RefsvolltunetMøtet arrangeres i kommunestyresalen fra kl. 18, og blir et kombinert informasjons- og evalueringsmøte etter flommen for berørte oppsittere på Refsvollen og Bergsaker der representanter fra kommunens kriseledelse, Tekniske tjenester og andre aktuelle tjenesteleverandører deltar.

Sist oppdatert: 04. oktober 2017