Ingen dispensasjoner for skogsdrift

På grunn av den ekstreme skogbrannfaren inndras alle dispensasjoner som er gitt for skogsdrift.

Brannsjefene på Agder opplyser dette i en pressemelding sendt ut mandag 9. juli. Årsaken er situasjonen med lav grunnvannstand, tørke og ekstremt lett antennelig vegetasjon. Derfor inndras nå alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. I Aust-Agder med umiddelbar virkning, mens dispensasjoner gitt i Vest-Agder oppheves fra kl. 06 fredag 13. juli. Slik det ser ut nå vil den store skogbrannfaren vedvare ut hele juli måned.

Brannsjefene minner også om totalforbudet som 4. juli ble innført på Agder mot all aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark.

Lenke til infosak totalforbud

Sist oppdatert: 10. juli 2018