Om InnoBuild og omstilling på Agderkonferansen 2016

Mange lot seg imponere over Lyngdal kommunes resultater og ambisjoner knyttet til omstilling og velferdsteknologi da dette ble presentert under Agderkonferansen 2016.

Bilde fra filmvisning under Agderkonferansen, der Ronny Bjørnevåg fortellerTirsdag 26. januar ble Agderkonferansen 2016 arrangert i Kilden i Kristiansand. Agderkonferansen er blitt en av landsdelens viktigste møteplasser for næringsliv, offentlig forvaltning og politikk. Arrangører er Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, NHO Agder, KS, LO, Universitetet i Agder og Innovasjon Norge. Under konferansen ble det blant annet vist en film fra et omstillingsprosjekt i Lyngdal kommune, gjennomført med støtte fra Helsenettverk Lister. InnoBuild, det etterhvert velkjente EU-støttede samarbeidsprosjektet mellom Lyngdal kommune og svenske Falu kommune om framtidens omsorgsboliger, bruk av velferdsteknologi og innovative offentlige anskaffelser ble også presentert. Da i regi av prosjektleder Ronny Bjørnevåg, som nå er enhetsleder for hjembasert omsorg i Lyngdal kommune. Og mange lot seg imponere over det som ble formidlet, både fra film og scene, om gevinstrealisering og innovative prosjekter i Lyngdal kommune.

Framtidens omsorgsboliger

– InnoBuild handler blant annet om å bygge framtidens omsorgsboliger. Det viktigste arbeider handler uansett om organisasjonsutvikling, forteller Ronny Bjørnevåg, og sikter med det til motstanden som gjerne oppstår i forbindelse med endringsprosesser og kompleksiteten i store omstillinger.

Filmen som ble vist om omstillingsprosjektet i Lyngdal kommune, produsert av filmskaper Per Tomas Govertsen fra Mandal, kan du se via lenken lenger nede på siden. Filmen dokumenterer hvordan Lyngdal kommune har klart å realisere gevinster ved å tenke nytt. For framtiden krever nytenkning og evne til omstilling. Som det står å lese på Agderkonferansens hjemmeside: «Fremtiden blir ikke hva den var!  Endringene kommer: Disruptiv innovasjon. Omstilling. Teknologisk utvikling. Fleksibilitet. Nye kompetansekrav. Etablerte markeder forsvinner, nye skapes. Grønt skifte. Eldrebølge. Det er bare noen av stikkordene vi vet kommer til å prege fremtidens arbeidsliv. Dessuten kommer endringer vi ikke vet noe om, bortsett fra at de kommer til å stille nye krav til tilpasninger i både privat og offentlig sektor. Dette er tematikken for Agderkonferansen 2016»

Bok om gevinstrealisering

Måten Lyngdal kommune har gjort dette på handler om en strategisk og  systematisk tilnærming, med fokus på endringsledelse og metodikk.

– I Norge er det et stort behov og potensial for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, og i øvrige tjenester. Blant annet ser vi en rekke tilfeller med økt involvering av lokalsamfunnet og brukere i tjenesten, også der med teknologistøtte. Lyngdal kommune viser at det er fullt mulig å få effekt ved å ta i bruk eksisterende teknologi, samtidig med at det pågår utprøving av ny teknologi og en økende standardisering nasjonalt. Listerregionen er bare et eksempel i Agder på kommuner og kommunesamarbeid som er helt i front innenfor det nasjonale programmet for velferdsteknologi, sier Bjørnevåg, som for øvrig sammen med Lyngdals rådmann, Norman Udland, også har vært delaktig i en bokutgivelse om gevinstrealisering gjennom innovative offentlige anskaffelser. Lyngdal kommune har tidligere også vært med i KS sin kokebok for gevinstrealisering, og i en publikasjon fra Universitetet i Agder om samme tema.

Fakta Agderkonferansen 2016

  • Arrangert 26. januar 2016 i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand, med foredrag og gruppearbeid.
  • Arrangører er Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, NHO Agder, KS, LO, Universitetet i Agder og Innovasjon Norge
  • Ca 370 deltagere.
  • Konferansier Jon Niklas Rønning.

Lenke til film om velferdsteknologi

Sist oppdatert: 04. februar 2016