Kassering av fritidsbåter

Privatpersoner kan fra 1.10.17, levere kasserte fritidsbåter under 15 fot, gratis og søke om godtgjørelse på kr 1.000. Båten må leveres på RFL sitt anlegg på Skjolnes i Farsund.

båt

Hvilke båter kan leveres?
Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15 fot, uavhengig av totalvekt og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy, som kano og kajakk går også inn under denne ordningen.

Dersom båtene ikke er merket med lengde, vil disse bli målt. RFL tar også imot større båter, men da mot betaling. Disse faller i utgangspunktet ikke innenfor ordningen med kr 1000 i refusjon da dette krever en særskilt tillatelse hos mottaksanlegget.

Hvordan søke om refusjon
I følge regjeringen og miljødirektoratet kan eiere som leverer inn fritidsbåter til kassering, få en refusjon på 1.000 kroner. Dette utbetales ikke fra RFL. Personell på Skjolnes hjelper med utskrift og utfylling av skjema. Søknaden om refusjonen må sendes inn i samme kalenderår som båten blir kassert.
 
  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med utfylt skjema til RFL for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.  Lenke til skjema for utfylling.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.
Fritidsbåter med aluminiums- skrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Se gjerne mer informasjon på Miljøkommune.no
Sist oppdatert: 05. oktober 2017