Erikstadveien stengt for asfaltering

Fra mandag 29. april til 3. juni stenges Erikstadveien for gjennomkjøring mellom Høyland og Kåveland. Omkjøringsvei blir skiltet.

Årsaken til veistengningen er vedlikehold- og asfalteringsarbeid. Arbeidet startet mandag 29. april, og pågår etter planen fram til og med 3. juni. Omkjøringsvei blir skiltet mellom Kåveland og Hagestad. Skiltplanen under viser omkjøringsveien og strekningen hvor veiarbeidet pågår.

Kontaktperson hos entreprenøren BR Thorkildsen er Nils Bernt Williamsen. Han treffes på telefon 900 94 236, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost entreprenør

Tekniske tjenester, Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 21. mai 2019