Kjernejournal handler om din helse

Kjernejournal handler om deg og din helse. Her kan du lese mer om denne nye elektroniske tjenesten som både du og helsepersonell har tilgang til.

Nasjonal kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler utvalgte og viktige opplysninger om din helse. Via helsenorge.no har du tilgang på din kjernejournal, og kan der selv bidra med viktige opplysninger om deg selv og egen helse. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Fra 1. mars 2016 ble kjernejournal tilgjengelig for alle innbyggere på Sørlandet. Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne kritisk informasjon om helsetilstanden din.

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no / kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Har du spørsmål om kjernejournal eller andre tjenester på helsenorge.no, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

Via lenken under kommer du til informasjonssiden om kjernejournal, der du kan lese mer om hva ordningen innebærer og hvordan du logger deg på for å oppdatere din egen kjernejournal.

Lenke til infoside om kjernejournal

Sist oppdatert: 09. mars 2016