Kommunale avgifter - fakturainformasjon

Hvordan lese og forstå fakturaen? Her får du en veiledning

Nedenfor presenterer vi en veiledning i form av spørsmål og svar om faktura for kommunale avgifter. Hvordan du skal lese og forstå fakturaen, og hva de ulike tallene og begrepene på fakturaen betyr.

Vannmåler - forskudd - oppgjør

Spørsmål: For kunder med vannmåler kan fakturaen være vanskelig å lese. Så hva betyr alt det som står på fakturaen?

Svar:

  • Abonnement vann: Fast årsgebyr.
  • Abonnement avløp: Fast årsgebyr.

Fradrag forskudd vann er innbetal forskudd for 2018 som går til minus på faktura 1. termin 2019.
Fradrag forskudd avløp er innbetalt forskudd for 2018 som går til minus på faktura 1. termin 2019

Oppgjør vann er vannforbruk i 2018
Oppgjør avløp, samme forbruk som vann inn regnes vann ut.

Forskudd vann er forskudd for 2019
Forskudd avløp er forskudd for 2019
Forskudd for 2019 er regnet ut etter forbruket i 2018.


Hytterenovasjon

Hytterenovasjon faktureres 1 gang i året.


Feiin/brannsyn

Har en pipe 2 løp betales det feiegebyr x 2.


Renovasjon – 2 gebyr

Spørsmål: Er det riktig med 2 gebyr for renovasjon?

Svar: Renovasjonsgebyr er delt i to. 1 grunngebyr og 1 standardgebyr. 
Dette jfr. renovasjonsforskriftens §6, "Gebyrpliktig avfall".

Grunngebyret er til dekning av kostnader som er uavhengig av innsamlede avfallsmengder hos den enkelte, såsom vedlikehold og drift av kundesystem, informasjon mm. Grunngebyret dekker også kostnader knyttet til lovpålagt tilbud om gratis levering av farlig avfall, drift av miljøstasjoner og lignende.

Avfallsgebyret dekker de resterende kostnadene ved hele avfallshåndteringen etter selvkostprinsippet.

Noen har samarbeid med renovasjon og får et fratrekk for det. Hver avtale som er med i samarbeidet får fratrekk på sin faktura.

Hele renovasjonsforskriften med retningslinjer kan lastes opp via lenken under: Lenke til renovasjonsforskrift for Lyngdal kommune

Har du barn under 3 år?

Alle med barn fra 0-3 år kan bestille stor beholder til restavfall.  Avtalen faller bort når barnet blir 3 år.  Kunden har selv ansvar å melde fra til kommunen eller renovasjonsselskapet når barnet blir 3 år .
Er der ikke meldt om henting av avfallsdunken blir kunden fakturert med gebyr for stor beholder til restavfall.  Gebyret er gjeldende fra 1. termin etter barnet er 3 år.

Generelt om vannmåler
  • Det er krav om vannmåler i alle hus og fritidshus som har kommunalt vann og / eller kommunalt avløp
  • De som ikke ennå har montert vannmåler betaler avgift etter kvadratmeter (m2). Uavhengig av hvor stort huset / fritidshuset er betales det da for vann og avløp etter en standard på 300 m2
Kommunale avgifter ved salg av boligen

Spørsmål: Jeg har solgt bolighuset, men likevel fått regning for kommunale avgifter?

Svar: Fakturaen adresseres til den personen som hadde hjemmel (eierskap) til eiendommen på tidspunktet for utsendelse. Har eiendommen fått ny hjemmelshaver blir fakturaen et oppgjør mellom gammel og ny eier. Så fort ny eier får hjemmel til eiendommen blir det registrert hos kommunen.

Septiktank

De som har septiktank til boligen betaler gebyr for tømming slam bolig. Her er tømming hvert 2. år.
De som har septiktank til fritidshuset betaler for slamtømming hytter / fritidsbebyggelse. Her er tømming hvert 4. år.

Sist oppdatert: 05. mars 2019