Kommunedelplan for Bergeheia og Bergsakerheia / Gaukås til offentlig ettersyn

Forslaget til kommunedelplan for området Bergeheia – Bergsakerheia / Gauksås er lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Det var i møtet i møte 20.06. 2019 at Lyngdal kommunestyre vedtok å legge planen ut til andre gangs ettersyn. Plandokumenter kan ses i planregisteret via lenken under.
Lenke til plandokumentene
Plandokumentene er også tilgjengelige i print på Servicekontoret, Lyngdal rådhus.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal
Eller per epost via lenken under.
Lenke til epost Lyngdal kommune
Høringsfrist er 05.09.2019.

Plankontoret Lyngdal kommune
Sist oppdatert: 19. juli 2019