Kommuneentreprenørene

Interimnemnda er arbeidslaget som skal bygge den nye kommunen. Torsdag 12. januar 2017 var de samlet i Lyngdal til et historisk første møte.

Bilde av interimnemnda som skal lede arbeidet med å bygge nye Lyngdal kommuneSe nøye på bildet. Det er en samling historiske kvinner og menn fra Audnedal og Lyngdal. Dette er interimnemnda, selve arbeidslaget som skal bygge den nye kommunen, og som torsdag 12. januar 2017 var samlet til historisk oppstartmøte i Lyngdal rådhus. Dørene til nye Lyngdal kommune åpnes etter planen 1. januar 2020. Før den tid ligger det store og omfattende oppgaver og venter på å bli håndtert av interimnemnda. Flere av sakene ble diskutert under dette konstituerende møtet. Et av medlemmene som satte ord på den historiske dagen, og arbeidet som venter, var Unni Nilsen Husøy, som representerer Audnedal Frp.
    – Jeg tenker vi er heldige vi som sitter her. Vi skal faktisk bygge en ny kommune! Nå må vi ikke opptre grå og kjedelige, men være spenstige og tenke ut av boksen, sa hun.

Den rådhusløse kommunen

Bilde av rådmann Norman Udland som foredrar om den rådhusløse nederlandske kommunen MolenwaardÅ tenke ut av boksen kan blant annet handle om å gjøre slik Molenwaard kommune i Nederland har gjort. Molenwaard er tre tidligere landsens småkommuner som nylig har blitt til én. I den prosessen hadde de for eksempel ingen diskusjon om hvor rådhus og kommuneadministrasjon skulle ligge. De valgte rett og slett å ikke bygge noe rådhus! I Molenwaard kommer kommunen hjem til brukerne. Kommunen er i stor grad virtuell og helt papirløs, og her finnes ingen kontorer eller faste arbeidstider.
    Lyngdals rådmann, Norman Udland, hadde en egen sekvens om den «rådhusløse kommunen», og inviterte samtidig medlemmene av interimnemnda til å reflektere litt rundt dette og en mulig framtidig studietur til nettopp Molenwaard. Det var delte meninger om både studietur og rådhusløse kommuner, men som Unni Nilsen Husøy påpekte, stor enighet om å forsøke å tenke ut av boksen.

    – Vi stiller med blanke ark her, og har en unik mulighet til å bygge noe helt nytt. Vi har heller ingen kultur i det nye som skal forsvares, sa Sten Sørensen fra Lyngdal KrF.

Struktur vs kultur

Bilde av UiA-professor Morten ØgårdEn del av diskusjonen i interimnemda handlet nettopp om organisasjonskultur. Blant annet var professor Morten Øgård fra Universitetet i Agder (UiA) til stede for å snakke om utfordringene knyttet nettopp til endringer i struktur og kultur. Det som handler om "sånn gjør vi det her", og som kan være krevende å få endret på. I de fleste store fusjoner, enten det er i privat eller offentlig regi, så er det å bygge en felles organisasjonskultur ikke bare utfordrende, men også tidkrevende.
    En av dem som ikke næret så stor frykt til nettopp dette var Lyngdals Karsten Fidjeland (Sp):
    – Jeg tror ikke vi er så forskjellige når det kommer til stykket. Det er jo bare den lille stubben over Kvåsheia som skiller oss, sa han og påkalte lett humring blant resten av forsamlingen.

"Mye arbeid"

Bilde av ordførerne Jan Kristensen og Reidun BakkenI det hele tatt var dette historiske oppstartmøtet preget av en lett og ledig tone, og utpreget optimisme og entusiasme knyttet til de mange oppgavene som venter. For noen "walk in the park" blir det ikke.
    – Det er mye, mye arbeid å bygge en ny kommune. Det må vi bare forholde oss til, sa Audnedals ordfører Reidun Bakken (Krf), som denne dagen også ble valgt til leder av interimnemnda, med Lyngdals ordfører Jan Kristensen (H) som nestleder.

Bilde av politikerne Tønnes Seland, Mikal Stene og Unni HusøyRent formelt kan ikke interimnemnda fatte bindende vedtak for den nye kommunen før nye Lyngdal er godkjent ved kongelig resolusjon. Noe som ventelig skjer i løpet av sommeren. Etter det endrer interimnemnda navn til fellesnemnda, og kan gjøre formelle vedtak, blant annet knyttet til det som per i dag ligger i intensjonsavtalen. Herunder vedtak om kommunenavn og administrasjonssenter, samt prosess knyttet til nytt kommunevåpen – for å nevne noe.

Via lenken under finner du infosiden om ny kommunestruktur, hvor du blant annet kan lese intensjonsavtalen for Lyngdal 2.

Lenke til infoside ny kommunestruktur

Lenke til aktueltsak "Professoral ekteskapsrådgivning"

 

Tekst og foto:
Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 14. februar 2018