Kommunevåpen-finalistene

Her kan du se de ti utvalgte forslagene til nytt kommunevåpen for nye Lyngdal kommune.

Delprosjekt for nytt kommunevåpen

Bilde fra fra siste arbeidsmøtet i delprosjektet for nytt kommunevåpen der også designere fra byrået Brklyn deltok med faglige input. Foto: Michael SteneI mars ble det utlyst designkonkurranse for nytt kommunevåpen til nye Lyngdal kommune. Prosjektgruppen for nytt kommunevåpen fikk svar på tiltale. Ved fristens utløp 16. april hadde de mottatt ikke mindre enn 641 forslag! Nå har de gjennomført den første utvelgelsen, og sitter igjen med ti forslag. Ett av disse skal bli den nye kommunens kjennemerke.

Leder av delprosjektet for nytt kommunevåpen, Michael Stene, presiserer imidlertid at det er ideene de har vurdert, og ikke selve utformingen av motivet.

– De ti utvalgte forslagene er enn så lenge å betrakte som skisser. Utformingen av det endelige motivet overlater vi til profesjonelle designere, sier han. På designsiden har delprosjektet innledet samarbeid med byrået Brklyn med base i Flekkefjord.

Mandag 2. juli ble de ti forslagene avduket og presentert under en pressekonferanse i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus. Men hvem som har sendt inn forslagene er fortsatt en godt bevart hemmelighet. Forslagsstillerne forblir nemlig anonyme fram til en vinner er kåret.

– Heller ingen av oss i arbeidsgruppen vet hvem som har laget de ulike forslagene, sier Stene.

Forslag innlevert i Audnedal er merket med Y og nummerert, mens forslag levert i Lyngdal er X-merket og nummerert.

Blant de ti utvalgte motivene skal prosjektgruppen velge ut tre superfinalister, med innstilling på førsteplass, som legges fram til politisk behandling i fellesnemndas møte 30. august. Innstillingen fra fellesnemnda skal også forankres i de to kommunestyrene.

  • Vinnerforslaget premieres med 20.000 kroner.
  • De to øvrige superfinalistene får 5000 kroner.
  • Plassene fra 4. til 10. premieres med tusen kroner hver.

De ti utvalgte

Under kan du se de ti finalistene, og forslagsstillernes begrunnelse for motivvalget. Klikk på bildet for å få større gjengivelse.

Forslag X15 – foss og elv

Forslag X15 – foss og elv

Begrunnelse:
Motivet er en abstrakt foss / elv, og representerer både Audnedals og Lyngdals historie med sine to elver, Audna og Lygna. Disse elvene er særlig kjent for laksefiske. Elvene representerer derfor næring i form av laksefiske, vannkraft og dyreliv. Det samme skal denne nye logoen representere. Uten vann finnes ikke liv. Ikke for sagbruk, og ikke for kyr.

Forslag X97 – ku og sagblad

Forslag X97 – ku og sagblad

Begrunnelse:
Jeg synes begge de eksisterende kommunevåpnene er så fine, og vil ha både kua og sagbladet. Det er jo historie.

Forslag X131 – natur

Forslag X131 – natur

Begrunnelse:
Forslaget inneholder fjell, en elv og en fjord. Motivet skal representere Lyngdals geografi. Elven i motivet er Lygna.

Forslag Y63 – hav og hei

Forslag Y63 – hav og hei

Begrunnelse:
Der hei/natur-Audnedal og hav/kyst-Lyngdal møtes i skjønn forening. Nåværende kommunevåpen, sagbladet og lyngdalskua, er en del av bondekulturen, som igjen er en del av naturen. Derfor dette forslaget. Skissen min tar utgangspunkt i bokstaven L, for Lyngdal.

Forslag Y46 – flettet tre

Forslag Y46 – flettet tre

Begrunnelse:
Audnedal og Lyngdal er to kommuner som begge har lange tradisjoner innenfor treforedling. To kommuner skal nå gro sammen til én. Dermed kom ideen med to trær som vokser sammen til ett. Her får man fram symbolikken "sammen blir vi én kommune", og i tillegg historien med treforedlingsindustri. Det viser også at kommunen blir solid, og at bygdene knytter tette bånd seg imellom inn i framtiden.

Forslag X10 – lyng

Forslag X10 – lyng

Begrunnelse:
Motivet er røsslyng. Har valgt dette motivet fordi kommunens navn er LYNGdal, og det finnes mye røsslyng i alle deler av den nye kommunen. En annen grunn er at lyng symboliserer liv, vekst og naturen i kommunen. Lyngen er robust, og den visner ikke om vinteren. Noe vår nye kommune heller ikke gjør. Motivet kan også assosieres med en olivenkvist, som er symbolet for fred.

Forslag Y8 – møtepunkt

Forslag Y8 – møtepunkt

Begrunnelse:
Symbolikken er to elementer som møtes på midten. De grønne buene kan ses på som to daler som møtes. Den grå grafikken kan for eksempel symbolisere to armer som håndhilser. Hvis flere kommuner i framtiden slås sammen med Lyngdal, kan for eksempel en "bue" til legges inn i designen.

Forslag X32 – buede linjer

Forslag X32 – buede linjer

Begrunnelse:
To kurvede linjer plassert over hverandre som symbol på dalene som nå forenes til én kommune. Ved symmetri og størrelse understreker man nye Lyngdals fokus på likeverd. En buet linje oppfattes som langt mer aktiv enn en horisontal rett linje. Noe som er i tråd med nye Lyngdals intensjonsavtale. Et organisk, minimalistisk og moderne uttrykk som er behagelig for øyet og som passer bra til det grønne skjoldet. Grønt representerer natur, liv og vekst. Fargen er også miljøvernets farge, og ble fra gammelt av assosiert med kjærlighet.

Forslag X129 – vekst og bevegelse

Forslag X129 – vekst og bevegelse

Begrunnelse:
Motivet symboliserer vekst og bevegelse.

Forslag X33 – flettede lønneblader

Forslag X33 – flettede lønneblader

Begrunnelse:
To lønneblader som flettes sammen symboliserer Audnedal og Lyngdal som nå flettes sammen til én kommune.

Bilder fra pressekonferansen mandag 2. juli

Bilde fra avdukingen av de ti finaleforslagene til nytt kommunevåpenBilde fra pressekonferansen der de ti kommunevåpen-finalistene ble presentertBilde av prosjektgruppen foran sine ti utvalgte kommunevåpen-finalister

Aktuelle lenker og kontaktinfo

Via lenkene under kan du lese mer om veien fram til nytt kommunevåpen for nye Lyngdal kommune.

Lenke til aktueltsak designkonkurranse

Lenke til infosiden nye Lyngdal kommune

Via lenken under kan du se NRK Sørlandets innslag fra pressekonferansen om nytt kommunevåpen, som ble holdt i Lyngdal rådhus mandag 5. mars 2018:

Lenke til nyhetsinnslag NRK

 

Har du spørsmål om prosessen med nytt kommunevåpen, kan du ta kontakt med leder for arbeidsgruppen, Michael Stene, på telefon 934 42 978, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Michael Stene


Av Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 02. juli 2018