Kurs i bekjempelse av smågnagere

Eier eller leier du en landbrukseiendom, kan du nå få autorisasjon til bekjempelse av smågnagere.

Illustrasjonsbilde av en musAutorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og bestått eksamen (5 timer + 1 time). Se mer under info om kurset.

Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Autorisasjonen må fornyes etter 10 år

Info om kurset

Kurs vinteren 2019 (5 timer + 1 time eksamen)

  • Tirsdag 24. september, KVS – Lyngdal, Agnefestveien 22, kl. 9-15
  • Torsdag 26. september, NIBIO, Reddalsveien 215, Grimstad kl. 09 -15
  • Mandag 4. og onsdag 6. november, Søgne vgs.,Søgnetunet 3, kl. 18-21 (begge dager)
  • Torsdag 14. november, Kvinesdal, kl 9-15
  • Mandag 18. november, Tvedestrand vgs. Holt, Landbrukskoleveien 25, kl. 09-15
  • Onsdag 20. november, Evje kl. 9-15

Pris:

Kursavgift inkl. servering og eksamensavgift er 1500 kr (dag) og 1800 kr (kveld) for medlemmer NLR Agder, og 3000 kr for ikke medlemmer.

Påmelding og kontaktinfo

Påmelding på epost til kursholder Astrid Gissinger, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Agder, tlf. 917 63 115.

Lenke til epost Gissinger

Regelverk og instruks

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernmiddelforskriften. Øvrige krav til bruk av gnagermidler finnes i forskrift om skadedyrbekjempelse. Når det gjelder kommunenes og fylkesmannens oppgaver er  instruks til kommune og fylkesmann om utøvelsen av delegert myndighet etter plantemiddelforskriften oppdatert til å også omfatte gnagermidler.

Sist oppdatert: 17. september 2019