Prosjekt Lindeveien på Rom

Prosjektet starter opp umiddelbart.  Aas og Høiland AS utfører prosjektet for kommunen.

Det er holdt informasjonsmøte med berørte skoler, Lyngdal bo- og servicesenter samt taxi og bussene. Prosjektet vil også berøre de innbyggerne som bruker Rinnanveien.

Arbeidsområde 1 - Lenke til kartutsnitt.
Ved pågående arbeider vil veien bli stengt i krysset Rinnanvn/Lindevn og midt på parkeringsplass ved aldershjem.

Sykkel og gangsti vil være uberørt fra Høylandsveien og inn til arbeidsområdet midt på parkeringsplass. Ved arbeidsområdet vil G/S vei bli ledet forbi arbeidsområdet på jordet på nordsiden(innsiden) av arbeidsområdet. Alternativ vei vil bli tydelig skiltet med skole og pilsymbol i tillegg til at AAH sine medarbeidere vil rettlede skolebarn om det skulle oppstå problemer. I tillegg vil arbeidsområdet være innegjerdet mot G/S vei. Når ny G/S er opparbeidet vil denne bli benyttet mens gravearbeidene foregår i veien. Busstrafikk vil kun bli berørt når gravearbeidene foregår i krysset Lindevn/Rinnanvn. Tidsperiode for arbeidene ca 3-4uker.


Arbeidsområdet 2 - Lenke til kartutsnitt.
Ved arbeider med tilkobling av overvannsrør i krysset Lindevn/Steinbergåsen kan veien bli stengt i en kort periode for biler fra steinbergåsen, beboerne vil bli informert i forkant. Innkjørsel fra E39 vil bli stengt. Buss og øvrig trafikk i Lindeveien må benytte omkjøring via Høylandsveien.

Trafikanter fra G/S veier vil bli dirigert rundt arbeidsområdet. Arbeidsområdet vil bli innegjerdet. Tidsperiode for arbeidene ca 1-2dager.

Arbeidsområdet 3 - Lenke til kartutsnitt.
Ved pågående arbeider vil Lindeveien være stengt for all trafikk i krysset Lindevn/Steinbergåsen og krysset Lindevn/Rinnanvn.

Beboere i berørt området vil bli kontaktet i forkant og avtale tilgang til eiendommene. Buss og øvrig trafikk må benytte innkjøring i Høylandsveien fra E39 og utkjørsel fra Lindeveien ut til E39. Beboere i Steinbergåsen vil ikke bli berørt. Tidsperiode for arbeidene ca4-5uker.

Asfaltering av berørte områder vil bli utført til våren.
For spørsmål angående prosjektet kontaktes Rune Aas tlf 905 61998 eller rune@aashoiland.no

- Teknisk

Sist oppdatert: 07. januar 2019