Landøyda, giftig plante for storfe og hest

Bekjemp landøyda!

Bilde av planten landøydaLandøyda har økende utbredelse langs kysten, spesielt i Agder.

De siste år har det kommet mange bekymringsmeldinger om dette til både kommuner, til fylkesmannen, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-A).

Via lenken under kan du klikke deg videre til hvordan vi kan bekjempe landøyda.

Registrering av funn av planten:
Det anmodes om at det rapporteres om funn av planten landøyda, gjerne til kommunens landbruksforvaltning, eller man kan selv registrere funn på www.artsobservasjoner.no.

Lenke til informasjonsskriv fra Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmannen i Agder

Sist oppdatert: 21. august 2019