Lyngdal godkjent som trafikksikker kommune

Som tredje kommune i Vest-Agder er Lyngdal godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune.

Hva innebærer det så å få sertifisering som trafikksikker kommune?

Bilde av trafikksikkerhetskoordinator i Lyngdal kommune, Britt Alice Oseassen sammen med rådmann Norman Udland og distriktsleder for Trygg Trafikk i Vest-Agder, Ole Rath.Kort fortalt at kommunen gjennom lover og forskrifter har plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende tiltak i alle sektorer. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er, og hvordan kommunene bør jobbe.

Stort kommunalt ansvar
– En rekke lover og forskrifter sier hva en kommunes ulike enheter skal gjøre når det gjelder trafikksikkerhet. De aller fleste kommuner har sine rutiner og systemer 90 prosent på plass i forhold til lovverket – men dokumentasjonen er ofte litt «her og der», eller mangler. Trygg Trafikk hjelper gjennom dette konseptet kommunene til å få dette 100 prosent på plass, sier Torstein Salvesen i Nullvisjonen Lister, og poengterer videre hvor viktig og sentral nettopp kommunen er i trafikksikkerhetsarbeidet. – Både når det gjelder veier, som eier av barnehager- og skoler, som arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og som ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker, sier Salvesen.

Med godkjenningen som formelt trådte i kraft fra 18. mars 2019, ble altså Lyngdal den tredje kommunen i Vest-Agder med denne sertifiseringen. Fra før er Kvinesdal kommune og Hægebostad kommune godkjente. Lyngdal ble kommune nr. 101 i Norge med sertifiseringen «Trafikksikker kommune».

– Det er grunn til å skryte av at alle de tre første godkjente kommunene i Vest-Agder er fra Listerregionen. Og ytterligere to kommuner i Lister er i prosessen fram mot godkjenning, sier Torstein Salvesen.

Mer enn fartshumper
– Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune tar for seg mange andre sider av trafikksikkerhet enn det man tradisjonelt har hatt fokus på. Tradisjonelt har man forbundet trafikksikkerhet med fysiske tiltak, som humper i veien. I ordningen med trafikksikker kommune skal man ha helhetstenkning, og trafikksikkerhet omfatter også forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid. Alle avdelinger og enheter i kommunen bidrar og jobber systematisk med trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune som begrep skal være et kvalitetsstempel for de kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet, sier trafikksikkerhetskoordinator i Lyngdal kommune, Britt Alice Oseassen.

Mer informasjon om ordningen finner du via lenkene under:

Lenke til Trygg Trafikk

Lenke til veileder for trafikksikker kommune

Bilde av enhetsledere med dokumentasjon på sertifisering fra Trygg Trafikk


Tekst: Ole Aa. Brattfjord

Foto: Torstein Salvesen, leder Nullvisjonen i Lister

Sist oppdatert: 22. mars 2019