Lyngdal Voksenopplæring

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne eller spesialundervisning skoleåret 2017/2018

 For eksempel:
•    Lærevansker
•    Ervervet skade
•    Syn/hørselsproblemer
•    Språkvansker
•    Lese- og/eller skrivevansker
•    Grunnskoleopplæring

 Retten til spesialundervisning er knyttet til sakkyndig  vurdering fra PPT

 Informasjon og søknadsskjema:
 Hjemmeside: www.minskole.no/lyngdalvo
 Lyngdal Voksenopplæring, tlf: 38 33 44 00

Søknadsfrist 01.mai 2017
Sendes til voksenopplaeringen@lyngdal.kommune.no eller 
Lyngdal Voksenopplæring, postboks 353, 4577 Lyngdal
Besøksadresse: Rinnanveien 2, 4580 Lyngdal

Sist oppdatert: 31. mars 2017