Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019

Kartverket presiserer:


•    Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
o    Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.
•    Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.
o    Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden
•    I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019.  

NB: DISSE DATOENE MÅ IKKE FORVEKSLES!

Les mer på Kartverket

Sist oppdatert: 07. november 2019