Midler for inkludering av barn og unge

Fristen for å søke midler for inkludering av barn og unge er 13. desember.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har nå åpnet for søknader til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Både frivillige aktører (som f.eks. lag og foreninger), private aktører og offentlige instanser kan søke.

Søknadsfrist er 13. desember.

På grunn av kommunesammenslåingen anbefales det å kontakte kommunen før en søknad sendes inn. Kontaktperson for ordningen i Lyngdal kommune er kultursjef Jan Seland. Han kan kontaktes på epost via lenken under.

Epost Jan Seland 

Mer informasjon om ordningen finner du på Bufdirs hjemmeside:

Lenke til Bufdir

Søknadsskjema finner du via lenken under. For å sende inn søknad må du logge inn gjennom idporten. Klikk på "Logg inn" øverst til høyre på siden du kommer til via knappelenken.

Lenke til Bufdir, søknadsskjema

Sist oppdatert: 27. november 2019