Nå slipper du å søke frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert. Gjeldende fra 1. januar 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen.
  • Enkelte former for tannbehandling.
  • Opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak.
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • helsenorge.no kan du selv følge med på egne registrerte egenandeler ved å logge deg inn på "min helse".

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner.

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon om frikort finner du på helsenorge.no via lenken under:

Lenke til helsenorge.no

Sist oppdatert: 05. januar 2017