Naturskader må meldes Landbruksdirektoratet

Fra 1. januar 2017 trådte den nye naturskadeordningen i kraft. Da overtok samtidig Landbruksdirektoratet oppgavene som lensmennene tidligere hadde.

Det er Politiet i Agder som informerer om dette i en twittermelding mandag. Den nye ordningen innebærer at skadelidte selv må dokumentere skader og søke via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

Politiet skal ikke lenger ha oppgaver knyttet til den statlige erstatningsordningen for naturskader. For den skadeutsatte betyr det at man på egenhånd kan søke erstatning raskt etter skade, og det kan søkes digitalt via et nytt system. Flom er en type naturskade som kan utløse erstatning over naturskadeerstatningsordningen.

Mer informasjon om ordningen finner du via lenken under:

Lenke til Landbruksdirektoratet

Sist oppdatert: 02. oktober 2017