Informasjon om anleggsarbeid i Nordliveien

Det pågår anleggsarbeid langs Nordliveien i Hamran. Noe som medfører at veien i perioder blir stengt.

Kommunen oppgraderer både over og under bakken langs hele Nordliveien. Vann- og avløpsanlegget skal oppgraderes, og det skal bygges fortau langs hele strekningen fra Vestre Myrbakkvei til rundkjøringen på Rosfjordveien. Arbeidet er omfattende, og skal etter planen pågå fram til 1. april 2018.

Det er Lindland Maskin AS som på oppdrag fra Lyngdal kommune utfører arbeidene, og som har ansvar for skilting og omkjøring. Gravingen utføres i etapper, og etterhvert som arbeidet skrider fram legger entreprenøren informasjonsskriv i postkassene til de nærmeste beboerne. Informasjonskrivet kan du laste opp via lenken under.

Lenke til infoskriv

Anleggsarbeidet innebærer at både vei og vann i perioder vil bli stengt. I perioder hvor veien stenges, skiltes det omkjøringsmuligheter. Vannstengning varsles separat. Da sendes det også ut SMS- og talevarsel til berørte abonnenter.

Får du ikke melding?
Dersom du opplever å ikke få SMS- eller talemelding med informasjon om vannstengning, gjør vi oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor det definerte varslingsområdet ikke mottar slikt varsel. Dette kan du gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger på servicevarsling.no via lenken under.

Lenke til servicevarsling.no

Kontaktinformasjon

For eventeulle henvendelser til Lindland Maskin AS kan Leif Haver kontaktes på telefon 909 69 472.

Kontaktperson i Lyngdal kommune er Roy Fredbo, som kan treffes på telefon 902 18 499.

Hilsen Tekniske tjenester, Lyngdal kommune

Kartutsnitt av området i Hamran hvor det for tiden pågår anleggsvirksomhet i kommunal regi

Sist oppdatert: 06. november 2017