Velkommen til vår nye portal

Velkommen til Lyngdal kommunes nye hjemmeside. Vi håper du liker den, og opplever den som nyttig.

Bilde som viser prosjektgruppen bak Lyngdal kommunes hjemmesideLyngdal kommunes gamle hjemmeside hadde visuelt sett mer til felles med en nettavis enn en tjenesteorientert kommuneportal. I arbeidet med vår nye portal har fokuset vært å lage sider der du som innbygger og bruker finner nyttig informasjon og får løst dine oppgaver raskt og effektivt. For Lyngdal kommunes del handler det om å gi innbyggerne et reelt digitalt førstevalg, og muligheten til selvbetjening 24-7.

Forhåpentligvis presenterer vi nå en hjemmeside uten alt for mange feil og mangler. Men skulle de dukke opp, vil vi jobbe for å løse problemene så fort som mulig. Vi vil gjerne også ha dine innspill og kommentarer til portalen, enten det dreier seg om feilmeldinger eller din opplevelse av portalen som bruker. Har du meninger om hvordan sidene og informasjonen er bygd opp, så send oss gjerne en epost.

Lenke til webredaksjonens epost

Hvordan finne fram?

Hvis du har vært inne på kommunens sider før, vil du se at portalen nå er totalt forandret. Den nye hjemmesiden gir deg i hovedsak tre kjappe måter å finne det du leter etter:

1. Snarveier

Snarveiene i portalen viser de temaene som erfaringsmessig er mest etterspurte på nettsidene våre, samt tidsaktuell informasjon. Det vil si når det eksempelvis nærmer seg tid for å søke barnehageplass, har redaksjonen mulighet for å legge dette inn som en snarvei.

I tillegg til menyknappen som heter snarveier, er det også snarveier under hvert virksomhetsområde.

2. Vis alt

Dersom den informasjonen du leter etter ikke finnes i en av snarveiene, vil den forhåpentligvis ligge under "VIS ALT". Her vises samtlige sider og tjenester under hvert område. "VIS ALT"-knappen finner du rett under snarveiene til virksomhetsområdene, med unntak av den første mørke grønne som heter snarveier.

3. Søk

Søkefunksjonen er gjort lett synlig på forsiden og på alle undersider. Her kan du skrive inn søkeord, og systemet finner fram alt som har det aktuelle søkeordet i seg.

Universell utforming

Fargevalgene på portalen er basert på Lyngdal kommunes nye grafiske profil. Vi har helt bevisst brukt de mest kontraststerke fargene, for å imøtekomme kravene til det som heter universell utforming. Det vil si tilrettelegging for svaksynte og hørselshemmede. Sistnevnte gruppe har muligheten for å velge tekst til tale-funksjonen i menyvalget øverst på siden. Designet på portalen er også responsivt. Noe som betyr at innholdet på siden automatisk tilpasser seg mobilflater og nettbrett.

Chat

Den nye hjemmesiden har også chat-funksjon, som innebærer at du som bruker kan snakke online med våre konsulenter. Chatten betjenes av Servicekontoret. Henvendelser besvares i kontortiden mellom kl. 09:00 og 15:00.

Kart

Kartet som du finner nederst på forsiden, og på alle sider som har informasjon om kommunens tjenestesteder eller virksomheter, gir deg informasjon om hvor i kommunen du finner oss. Her kan du velge stedskategori, og eksempelvis få fram lokasjonen til skoler, barnehager mv, eller hvor i kommunen det finnes hjertestartere.

Vi har selvfølgelig også et mer avansert kart som vil være aktuelt å bruke for deg som er opptatt av bygg og eiendom. Det finnes både under valget snarveier og under fagområde "Teknisk og eiendom".

Aktuelt

Nytt fra Lyngdal kommune finner du under aktuelt-seksjonen. Er du ny i Lyngdal, eller er en av mange hytteeiere i kommunen, har vi samlet aktuell og nyttig informasjon for deg i egne menyvalg. Samme gjelder informasjon for næringsdrivende. Søker du informasjon om ansatte i Lyngdal kommune, eller har spørsmål om skatter og avgifter, kan du velge menypunktene "Om oss" eller "Skatt".

Skolerute / lag og foreninger

Blant andre nyheter på portalen er modulen "Skoleruta". Informasjonen på skoleruta kan foreldre og foresatte laste rett ned i Outlook, og dermed ha lett tilgjengelig på mobile flater. Lag og foreninger i Lyngdal kan i modulen med samme navn melde inn informasjon om sine aktiviteter og tilbud. Det som sendes inn publiseres fortløpende så snart redaksjonen har godkjent innholdet. Denne kvalitetssikringen skjer for å unngå publisering av sjikanøst eller på annet vis upassende og støtende innhold.

Digital innbygger

Så igjen - hjertelig velkommen til å ta i bruk vår nye hjemmeside, og bli digital innbygger i Lyngdal kommune. Og husk at du også finner oss på Facebook.

Lenke til Lyngdal kommunes facebookside


Tekst: Ole Aa. Brattfjord. Foto: Torstein Salvesen.

Sist oppdatert: 25. november 2014