Ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal distribueres i uke 48 til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den!

Illustrasjon som viser forsiden på den nye informasjonsbrosjyren om nye Lyngdal kommuneTror du virkelig ikke nye Lyngdal handler om deg?

Dette er spørsmålet som stilles på omslaget til den nye informasjonsbrosjyren om nye Lyngdal kommune. Noen vil muligens oppfatte det litt provoserende. For mange er selvsagt fullt klar over at sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommune vil berøre dem som innbyggere. Hvis ikke kommunereformen hadde hatt noen betydning for innbyggerne ville jo hele prosessen vært mer eller mindre meningsløs. Men det er likefullt også mange som sier de ikke bryr seg en døyt verken om kommunereformen eller om byggingen av nye Lyngdal kommune. At dette ikke angår dem.

Informasjonsbrosjyren som i uke 48 (onsdag og torsdag) distribueres til alle husstander i Audnedal og Lyngdal tar mål av seg å motbevise noe av dette. For en kommune eksisterer kun på grunn av én eneste ting. Nemlig å levere tjenester til innbyggerne sine. Det handler om skoler og barnehager, om helse og omsorg, om hus og hytte, veier og annen viktig infrastruktur. Alle Norges innbyggere bor i en kommune. Alt som skjer i Norge, skjer i en kommune. Kommunen er med deg fra vugge til grav. Nettopp derfor handler kommunen og kommunereformen om deg.

Via lenkene under kan du laste opp begge informasjonsbrosjyrene som så langt er laget om nye Lyngdal. Den første brosjyren ble sendt ut i begynnelsen av juli.

Lenke til brosjyre 2-2017

Lenke til brosjyre 1-2017

Enda mer om reformprosessen nye Lyngdal kan du lese på informasjonssiden om kommunereformen:

Lenke til infosiden nye Lyngdal kommune


Av Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 14. februar 2018