Ny runde om kommunevåpen i fellesnemnda

Torsdag 11. oktober er det klart for ny runde i fellesnemnda om nytt kommunevåpen for nye Lyngdal.

Bilde av leder for delprosjekt for nytt kommunevåpen, Michael Stene, som presenterer vinnerforslagene for fellesnemndaI forrige møte valgte fellesnemnda å utsette behandlingen av nytt kommunevåpen for nye Lyngdal. Bakgrunnen var et ønske om å få på bordet to alternative forslag i tillegg til det vinnerutkastet som lå til behandling i møtet 30. august. Bestillingen fra fellesnemnda var at de to alternative forslagene skulle vise en kombinasjon av kommunenes eksisterende motiver, ku og sagblad.

Torsdag 11. oktober kommer kommunevåpensaken opp til ny behandling i fellesnemnda. Nå med tre alternative forslag. De to variantene "ku og sagblad", samt motivet "Vekst og bevegelse", forslaget som vant den utlyste kommunevåpenkonkurransen og som i møtet 30. august i utgangspunktet ble innstilt som nummer én.

De to variantene av ku og sagblad er utarbeidet av designbyrået BRKLYN, som gjennom denne prosessen har gitt faglig bistand til delprosjektet for nytt kommunevåpen. BRKLYNs kommentarer til ku- og sagbladmotivet kan lastes opp via lenken under. De to ku- og sagblad-variantene, med kommentarer, ble presentert for medlemmene av delprosjektet for nytt kommunevåpen i deres møte onsdag 3. oktober.

Lenke til BRKLYNs begrunnelser

Dersom et flertall i fellesnemnda i møtet torsdag 11. oktober samler seg om ett av de tre motivene, går saken videre til behandling i de to kommunenes respektive kommunestyrer. Saken er med andre ord ikke endelig avgjort før kommunestyrene har sagt sitt.

Da fristen for å sende inn forslag til nytt kommunevåpen utløp 16. april, var det kommet inn hele 641 forslag. Motivet "Vekst og bevegelse", som vant konkurransen og premien på 20 000 kroner, ble foreslått av Richard Haugland fra Kvinesdal. Andre- og tredjeplassen gikk til henholdsvis Tonje Vidringstad og Sverre Flottorp, som får 5000 kr hver i premie. I tillegg får sju andre finalister tusen kroner hver.

Det planlegges en markering i Lyngdal kulturhus for disse, i forbindelse med at kulturprisen for 2018 deles ut.

Her er forslagene

Motivet "Vekst og bevegelse" som vant kommunevåpen konkurransen og som i utgangspunktet ble innstilt som nummer én til fellesnemnda i møtet 30. august. Motivet er foreslått av Richard Haugland, Kvinesdal.

Motivet "Vekst og bevegelse" som vant kommunevåpen-konkurransen, premien på 20 000 kr, og som i utgangspunktet ble innstilt som nummer én til fellesnemnda i møtet 30. august. Motivet er foreslått av Richard Haugland, Kvinesdal.

Variant 1 av "Ku og sagblad", utarbeidet av designbyråret BRKLYN.

Variant 1 av "Ku og sagblad", utarbeidet av designbyråret BRKLYN.

Variant 2 av "Ku og sagblad", utarbeidet av designbyråret BRKLYN.

Variant 2 av "Ku og sagblad", utarbeidet av designbyråret BRKLYN.

Hele saklisten

Hele saklisten til fellesnemndas møte 11. oktober finner du via lenken under. Møtet starter kl. 12, og strømmes direkte på nett.

Lenke til sakliste fellesnemnda 11.10.18

Sist oppdatert: 08. oktober 2018