Nye Lyngdal tilbyr bli kjent-midler også i 2019

Nye Lyngdal kommune fortsetter ordningen med bli kjent-midler også i 2019, og har satt av hele 180 000 kr til formålet.

Fellesnemnda for nye Lyngdal kommune bevilget i møtet 31. januar å sette av hele 180 000 kroner til bli kjent-midler i 2019. Dette er 60 000 kr mer enn det som ble øremerket samme formål i 2018.

Bli kjent-midlene er et kulturfremmende tiltak som skal stimulere både privatpersoner og organisasjonsliv i de to kommunene til å bli bedre kjent på Bilde av barnehender og levende laks på laksesenteret i Kvåstvers av kommunegrensen. En grense som opphører å eksistere fra 1. januar 2020.

Årsmeldingen for nye Lyngdal kommune 2018 forteller at til sammen fjorten arrangementer i løpet av fjoråret ble tilgodesett med bli kjent-midler. Det ble blant annet gitt støtte til fellesmøte mellom rådene for eldre og funksjonshemmede i Lyngdal og Audnedal. Flere politiske partier slo i løpet av fjoråret sammen lokallagene sine og fikk bli kjent-midler. På Byremo ble det gitt støtte til arrangementet «Amerikafeber». Fagforbundet mottok tilskudd til fellestur for pensjonister og uføre i de to kommunene, mens Konsmo skole fikk fått støtte til bli kjent-dag i Kvås, der de besøkte Kvås skole og laksesenteret. Det ble også gitt støtte til fellesarrangement for ansatte på kultur i de to kommunene. Bare for å nevne noe. Nederst på siden ser du bilder fra noen av arrangementene som i 2018 mottok bli kjent-midler.

Her er er det med andre ord bare å kaste seg rundt!

Sånn søker du

Du kan få inntil 10 000 kr i støtte hvis du innen utgangen av året initierer arrangement eller aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler. Hovedkriteriet for å søke tilskudd er at både planlegging og gjennomføring av arrangement eller aktivitet involverer krefter i begge kommunene, og at målgruppen er innbyggere i begge kommuner. Også må du sende oss bilder fra arrangementet! Utover dette er det kun fantasien som setter grenser for hva det kan søkes midler til.

  • I søknaden gir du en enkel beskrivelse av planlagt arrangement, hvem som står bak, hvem som er målgruppen, hvordan arrangementet er tenkt markedsført og hvordan felles planlegging gjennomføres. Du må også anslå ca. hvor mye arrangementet vil koste.
  • Bli kjent-midler tildeles fortløpende ettersom søknader kommer inn, og så lenge det er midler tilgjengelig.

Via lenkene under finner du fullt kriteriesett, og elektronisk søknadsskjema som må benyttes.

Lenke til søknadskriterier

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål utover dette kan de sendes på epost til informasjonsleder i nye Lyngdal kommune, Ole Aa. Brattfjord.

Lenke til epost informasjonsleder

Bilde av konsmoelever utenfor Kvås skoleAnsatte fra kultur på bli kjent-tur i AudnedalNærbilde av en bli kjent-kakeBilde fra arrangementet «Amerikafeber» på ByremoBilde fra krigsminnemarkeringen på Rudjordsheia i KvåsBilde fra frivilligsentralene og Livsglede for eldre sitt fellesarrangement på dyrskuetBilde fra Senterpartiets bli kjent-samlingBilde av eldreminister Åse Michaelsen som deltok på eldrerådenes bli kjent-arrangementBilde fra Utdanningsforbundets bli kjent-samling i KvåsBilde fra felles medlemsmøte i Sykepleierforbundet

Sist oppdatert: 04. februar 2019