Nye vannrør i deler av Berge terrasse

Det kan bli redusert framkommelighet i deler av Berge terrasse fra og med tirsdag 8. august. Årsaken er utskiftning av gamle vannledninger.

Som del av et saneringsprogram for ledningsnettet starter Lyngdal kommune tirsdag 8. august arbeidet med å skifte ledning i deler av Berge terrasse. Dette vil for enkelte beboere medføre litt utfordrende fremkommelighet. Med et ønske om å minimalisere eventuelle problemer for involverte beboere, informerer vi her om framdriftsplanen til entreprenør Karlsen anlegg as.

Planen er som følger:

  • Tirsdag 8. august: Stenge veien. Oppgraving av boregrop og mottaksgrop.
  • Onsdag 9. august: Graving / pigging.
  • Torsdag 10. og fredag 11. august: Tilrigging av borerigg.
  • Mandag 14. august: Begynner å bore.
  • Tirsdag 15. august: Boring fortsetter.
  • Onsdag 16. august: Innføring av PE-røret.
  • Torsdag 17. august: Klargjøre for kobling av røret i begge ender.
  • Uke 34: Kobling, gjenfylling og asfaltering.

Dette er planen i hovedtrekk, men det kan bli mindre endringer underveis.

Illustrasjonen under viser hvor i Berge terasse det planlagte arbeidet skal utføres:

Illustrasjonsbilde som viser hvor i Berge terrasse det fra og med tirsdag 8. august skal utføres arbeid på ledningnettet

Har du spørsmål kan du henvende deg til Lyngdal kommunes kontaktperson, Roy Fredbo, på telefon 902 18 499 - eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Roy Fredbo

Vennlig hilsen Tekniske tjenester

Sist oppdatert: 07. august 2017