Nye veinavn - høring

Navnekomiteen har i sitt møte 27.11.2018 foreslått navn på 14 veier i Lyngdal kommune.

Forslagene legges i første omgang ut på offentlig høring slik at publikum kan komme med merknader. Deretter blir forslagene sendt til Stedsnavntjenesten (Språkrådet) for evt. merknader. Til slutt vedtas navnene av styret for Lyngdal kultursenter KF.

Frist for publikum til å sende inn merknader er 31.12.2018.

Disse sendes på epost til post@lyngdal.kommune.no – merk eposten med «sak 15/205». For ytterligere informasjon, kontakt Jan Seland, jan.seland@lyngdal.kommune.no

Lenke til forslagene fra navnekomiteen

Sist oppdatert: 04. desember 2018