Nytt e-skjema for ikke søknadspliktige byggetiltak

Lyngdal kommune har tatt i bruk e-skjema for ikke søknadspliktige byggetiltak.

Gjeldende fra 01.07. 2015 er det flere mindre tiltak som det ikke trenger søkes kommunen om tillatelse for å bygge. Men kommunen skal etter ferdigstillelse ha melding om plassering av ikke søknadspliktige byggetiltak. For denne typen meldinger benyttes eget elektronisk skjema som du finner lenke til nederst på siden.

Du er ikke pliktig å sende nabovarsel for tiltak som er unntatt søknadsplikt. Men kommunen anbefaler at naboer uansett varsles før bygging settes i gang.

Veiledning for hvilke type bygg som fra 1. juli er unntatt søknadsplikt finner du via lenken til DIBK under:

Lenke til DIBK, interaktiv veileder "Bygg uten å søke"

Lenke til tjenestebeskrivelse tiltak uten søknadsplikt

Lenke til elektronisk meldingsskjema

Sist oppdatert: 01. desember 2015