Nytt system for produksjonstilskudd

I 2017 er det innført nytt system for produksjonstilskudd. Les mer om nyordningen her.

I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. Søknadsfristene er 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober), men med unntak av overgangsåret 2017. Inneværende år blir første søknadsfrist 15. mai, med telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir som ovenfor nevnt 15. oktober, med telledato 1. oktober. Nytt er det også at tilskuddene nå utbetales én gang i året. Utbetaling skjer i februar året etter at du har søkt. I tillegg er det nå også krav om at alle skal søke elektronisk. Søknader som ikke leveres innen fristen blir avvist. Nyordningen trådte i kraft fra mai.

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og søknad om produksjons- og avløsertilskudd i nytt, elektronisk søknadsskjema, finner du også på nettsidene til Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Lenke til Landbruksdirektoratet

Lenke til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kontaktinfo

Kontaktperson i Lyngdal kommune er landbruksfaglig ansvarlig, Ingebjørg Kamstrup, som kan treffes på telefon 38 33 40 00 (unntatt torsdag og fredag) eller på epost via lenken under:

Lenke til epost landbruksansvarlig

Sist oppdatert: 18. juni 2018