Økonomiplan og betalingssatser 2018

Hvilke driftstiltak og investeringer planlegges i Lyngdal kommune kommende år? Og hva må du betale for SFO i 2018? Her ser du forslagene.

Formannskapet behandlet i siste møtet rådmannens forslag til økonomiplan med budsjett for 2018-2021, samt forslag til nye gebyr- og avgiftsregulativer for 2018. Det vil blant annet si hva du i 2018 må betale i kommunale avgifter, for SFO, for leie av kommunale lokaler mv.

Via lenkene under finner du de ulike forslagene. Disse ligger ute til alminnelig ettersyn fram til mandag 11. desember. Eventuelle merknader må være mottatt av Lyngdal kommune innen den datoen. Økonomiplan, årsbudsjett og gebyr- og avgiftsregulativene skal behandles av kommunestyret i møtet torsdag 14. desember.

Merknader sendes til:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Lyngdal kommune

 

Lenke til rådmannens forslag til økonomiplan med budsjett 2018-2021

Lenke til budsjett økonomiplan 2018 formannskapets innstilling

Lenke til budsjettskjema 1A og 1B, forslag driftsbudsjett 2018

Lenke til budsjettskjema 2A og 2B, forslag investeringsbudsjett 2018

Lenke til betalingssatser 2018 ved utleie av kommunale lokaler og uteområder

Lenke til budsjettnotat selvkost 2018 fra Envidan Momentum

Lenke til forslag havneregulativ 2018

Lenke til forslag brukerbetaling 2018 helse og omsorg

Lenke til forslag brukerbetaling 2018 kommunale barnehager

Lenke til forslag brukerbetaling 2018 kulturskolen

Lenke til forslag brukerbetaling 2018 SFO

Lenke til forslag gebyrregulativ 2018 jordlov og konsesjonslov samt fellingsavgift

Lenke til forslag gebyrregulativ 2018 kommunale avgifter

Lenke til forslag gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjoneringsloven

Lenke til forslag gebyrregulativ 2018 RFL

Lenke til forslag gebyrregulativ 2018 tilfeldig utleie av lokaler-plasser

Lenke til Lyngdal kirkelige fellesråd, forslag årbudsjett drift 2018

Lenke til Lyngdal kirkelige fellesråd, årbudsjett drift 2018 - økonomiplan 2018-2021

Lenke til særutskrift sak 13 kontrollutvalget, budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Lenke til årsbudsjett 2018, nye satser kommunale avgifter, utleie av kommunale boliger-leiligheter og tilfeldig utleie av lokaler-plasser

Illustrasjon som viser forsiden til økonomiplan 2018-2021

Sist oppdatert: 27. november 2017