Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.
Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.

Sist oppdatert: 26.02.21

For spørsmål om vaksinering, ring korona-telefonen på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag. Eller du kan sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Vaksinestatus

I løpet av uke 9 og 10 vil det i Lyngdal bli satt over 300 nye doser med Covid19-vaksine. Vaksineringen av beboere i institusjon og omsorgsboliger er nå fullført.

I aldersgruppen over 85 år har 127 personer utenfor institusjon per fredag 26. februar meldt seg for å få vaksine. I denne aldersgruppen er vaksineringen 72 prosent fullført.

Aldersgruppen det nå jobbes med å vaksinere er 75 til 84 år. Her er fullføringsgraden per fredag 26. februar 19 prosent.

I aldersgruppen 65+ har så langt 1310 personer meldt seg for å få vaksine. Når vaksineringen av denne gruppen starter er foreløpig uvisst, ettersom leveransene av vaksinedoser fra uke til uke er uforutsigbare.

 • Det er fortsatt mulighet for innbyggere over 65 år å registrere seg hvis de ønsker vaksine. Da ringer de 979 99 600.

Dette er planen for uke 9 og 10:

Uke 9

 • Det settes 100 doser AstraZeneca på helsepersonell
 • Det settes 102 doser Pfizer-vaksine på eldre over 85 år og eldre i gruppen 75-84 som skal ha dose to
 • Ingen nye Pfizer-doser neste uke for dose en-vaksinering

Uke 10

 • Det settes 102 doser Pfizer
 • 62 av disse settes på eldre i gruppen 75-84, som skal ha dose to
 • 40 vil bli innkalt i samme gruppe for dose en

Status vaksinering utenfor institusjon per 26. februar:

Aldersgruppe Påmeldt totalt Har fått en dose Har fått to doser Har ikke fått pr nå Prosent fullført
Over 85 127 39 72 16 72
75-84  472 129 24 319 19


– Det er flere grunner til at gruppen over 85 år ennå ikke er fullført. Det er ikke alle som har vært fysisk i stand til å motta vaksinen, og noen trenger legetilsyn hjemme for å kunne få vaksinen. I tillegg har flere meldt seg på underveis, samt at det har vært litt logistiske utfordringer og at antallet vaksiner vi mottar er uforutsigbart, sier vaksine-koordinator Ronny Bjørnevåg.

I uke 8 mottok Lyngdal kommune 100 doser med AstraZeneca-vaksinen. Disse ble ifølge Bjørnevåg forbeholdt helsepersonell. 90 av disse ble satt på kommunalt helsepersonell, mens de resterende 10 ble satt på helsepersonell som jobber ikke-kommunalt. Eksempelvis innenfor tannpleien.

Fra før har Lyngdal også holdt av 20 prosent av Pfizer-dosene til helsepersonell. Dette i tråd med statlige føringer. 59 av disse er satt på kommunalt helsepersonell, og 4 på ikke-kommunalt helsepersonell.

Prioriteringen av helsepersonell følger denne tabellen:

 • Smittevernlege / Kommuneoverlege
 • Fastlege
 • Personell Luftveisklinikk
 • Personell på fastlege kontor med pasient kontakt
 • Personell institusjon
 • Personell i hjemmesykepleie
 • Personell på helsestasjonen
 • Personell i Rus tjenesten
 • Fysioterapeuter
 • Tannlege
 • Personell i habiliteringstjenesten
 • Personell servicesenter helse og velferd

Prioriteringen over er gjort med bakgrunn i smitterisiko og i hvilken grad personell er kritisk og vanskelig å erstatte ved isolering eller karantene. Samt i hvilken grad personell i gruppen gir nødvendige tjenester som det vil være større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene:

 • Beboere i sykehjem (ferdig)
 • Alder 85 år og eldre (ferdig)
 • Alder 75 til 84 år (pågående)
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55 til 64 år
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år

Når vaksinasjonen av samtlige prioriterte aldersgrupper kan være sluttført, beror på mengden og hyppigheten av vaksine-leveransene. Men optimistiske anslag sier innen utgangen av juli.

Personer knyttet til risikogrupper i alderen 18 og 64 år meldes inn fra legesentrene. Per nå utgjør disse listene 500 personer. Disse blir delt inn i to grupper, knyttet til høy og lav risiko (se under risikogrupper lenger nede).

Gruppene kalles inn etter alder. Aldersgruppen som er kalt inn til vaksinering i uke 7 er aldersgruppen 79 år.

Statusoversikt

Se utfyllende statusoversikt i innbyggermeldingene under.

Vaksinestatus Lyngdal 260221

Smitte- og vaksinestatus 230221

Statusrapport Lyngdal kommune 190221

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Ber privatpraktiserende helsepersonell melde seg for vaksinering

Luftveisklinikken ønsker fra mandag 25.01. 2021 å komme i kontakt med privatpraktiserende helsepersonell som jobber innenfor kommunegrensen, og som ønsker å registrere seg for vaksinering.

Det gjelder:

 • Tannleger
 • Tannpleiere
 • Tannlegeassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Andre grupper helsepersonell som yter helsetjenester i Lyngdal.

De bes ta kontakt på telefon 979 99 600.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
I Norge var det per fredag 22. januar 2021 satt 65 428 vaksiner mot covid19. I Lyngdal er antallet 92.

Hvem prioriteres først?

Når vaksinen er tilgjengelig kontaktes de prioriterte gruppene.

De første dosene med vaksine var forbeholdt innbyggere i institusjon.

 • Er du over 65 år og ønsker vaksine, bes du om å registrere deg via korona-telefonen: 979 99 600.
  Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 09 og 15. Tidspunkt for vaksinering blir kunngjort senere.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for testing. Tast 2 for vaksine-registrering.

 • Vaksinering av personer under 65 år vil det komme mer informasjon om etterhvert. Personer i denne gruppen trenger ikke å ringe.

Det er begrenset med vaksinedoser, så det vil kunne ta tid før alle i målgruppene får tilbud om vaksine.

Alle innbyggere under 65 år med kroniske lidelser blir prioritert av fastlegene.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Vær obs på svindelforsøk

Dersom noen tar kontakt og ber deg betale egenandel for covid19-vaksine, eller betale for å rykke fram i køen, er det svindel. Vær også på vakt mot falske smittesporere. Les mer om dette via lenkene under.

Advarer mot svindelforsøk

Falske smittesporere

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vaksinearbeidet er startet er det ingen grunn for å senke skuldrene. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Det er:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde minst 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om covid19-vaksineringen, kan du ringe 979 99 600, eller sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Testsenter og luftveislegevakt

Luftveislegevakten og testseneteret for korona er lokalisert på Rom.

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Mer info om luftveislegevakten finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 26.02.2021