Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.
Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.

Sist oppdatert: 16.04.21 (NB - informasjonen på denne siden er relevant én til to uker etter hver oppdatering)

For spørsmål om vaksinering, ring korona-telefonen på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag. Eller du kan sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Vaksinestatus

2189 innbyggere i Lyngdal har per fredag 16. april fått minst 1 dose.

Vaksinene fordeler seg slik:

 • Institusjon og omsorgsboliger ferdig vaksinert
 • 313 personer over 85 år
 • 692 personer mellom 75 og 84 år
 • 607 personer mellom 65 og 74 år

Videre framdrift:

 • Uke 16 settes det 264 doser
 • Uke 17 settes det 288 doser

I de neste ukene vil det bli færre som får sin første dose, ettersom vaksineringen nå er kommet til den fasen der flere kommer tilbake for å få sine andre dose.

- Vi håper og tror at vi nå har innkalt de fleste over 65 år som er påmeldt i løpet av april til dose 1, opplyser leder for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

Omfanget av det videre vaksineringsarbeidet er først og fremst avhengig av antallet doser som Lyngdal kommune.

I tillegg spiller følgende faktorer inn:

 • Antallet innbyggere i risikogruppene som takker ja vil vaksine
 • Intervallet mellom dose 1 og dose 2 (dette kan øke)
 • Endelig avklaring om bruken av AstraZeneca-vaksinen

Den gruppen som per nå får vaksine er innbyggere i høyrisiko 18-64 år, sammen med høyrisiko 65-74 år, og andre i gruppen 65-74 år.

Det gjelder:

 • Ca. 250 personer i høyrisiko 18-64 år
 • Ca. 500 personer i høyrisiko 65-74 år
 • Ca. 250 personer i gruppen 65-74 år

- Med det antallet doser vi får per i dag nærmer vi oss grensen for hva bygningsmassene vi nå bruker kan håndtere med tanke forsvarlig smittevern. Ved ytterliggere økning av antallet doser vil vi vurdere å åpne for gruppevaksinering i Lyngdalshallen, sier Ronny Bjørnevåg.

Planen for slik gruppevaksinering i Lyngdal har vært klar lenge, men det hele står på mengden vaksiner kommunen mottar.

Ta telefonen!

Ifølge Bjørnevåg er det en del innbyggere som ikke tar telefonen når vaksineringsteamet ringer for å avtale tid. Dette medfører at teststasjonens medarbeidere må bruke mer tid på å omorganisere listene, eller bruke såkalt «reservelister».

Pfizer-vaksinen som nå utelukkende benyttes har begrenset holdbarhet, og må derfor settes ganske umiddelbart etter at den er mottatt.

- Vi har ønske om å kunne tildele vaksiner effektivt til alle etter gjeldende prioriteringsliste, og håper derfor at de som har meldt seg på til vaksinering eller venter på vaksine på grunn av at de er i en høyrisikogruppe, hele tiden har telefonen påslått og er tilgjengelig slik at vi raskest mulig kan komme i kontakt med dem, sier Bjørnevåg.

Reserveliste

Reservelisten som nevnes over er i realiteten personer som befinner seg i neste prioriterte gruppe, og som da «rykker opp».

- Når noen innbyggere ikke kommer på avtalt time til vaksinering, må vi ringe opp innbyggere på denne reservelisten slik at ingen vaksinedoser går til spille. Innbyggere på denne listen utgjør altså de som er de neste på prioriteringslisten. Det er derfor ikke mulig for innbyggere som tilhører lavere prioriterte grupper å stå som «reserve», presiserer Bjørnevåg.

Han presiserer dette fordi teststasjonen siste tiden fått mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å stå på en «reserveliste».

Det er også et økende antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å få avklart om de står på «høyrisiko-liste». Disse listene kommer fra fastlegene, og vaksineringsteamet har per nå ikke kapasitet til å sjekke ut alle disse henvendelsene mot disse listene ettersom førsteprioritet er å innkalle til og gjennomføre vaksinasjon.

- Vi ber derfor om at innbyggere avventer med denne typen henvendelser, i alle fall til midten av mai. Innen da forventer vi å være ferdig med å innkalle alle i denne gruppen til vaksinering, sier Bjørnevåg.

Han presiserer at mottatt informasjon om høyrisiko-pasienter er lagret på et datasikkert sted hvor få ansatte har tilgang.

For å registrere deg ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag. Selve vaksineringen foregår på Lyngdal helsehus. I Lyngdal nord på Byremo læringssenter.

Vaksine-jenter.jpg
Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Det anmodes også om at ingen sender sensitiv informasjon til vaksineringsteamet. Det er kun fastlegene som skal vurdere diagnoser, ikke ansatte på luftveisklinikken.

Prioriteringen av helsepersonell følger denne tabellen:

 • Smittevernlege / Kommuneoverlege
 • Fastlege
 • Personell Luftveisklinikk
 • Personell på fastlege kontor med pasient kontakt
 • Personell institusjon
 • Personell i hjemmesykepleie
 • Personell på helsestasjonen
 • Personell i Rus tjenesten
 • Fysioterapeuter
 • Tannlege
 • Personell i habiliteringstjenesten
 • Personell servicesenter helse og velferd

Prioriteringen over er gjort med bakgrunn i smitterisiko og i hvilken grad personell er kritisk og vanskelig å erstatte ved isolering eller karantene. Samt i hvilken grad personell i gruppen gir nødvendige tjenester som det vil være større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene:

 • Beboere i sykehjem (ferdig)
 • Alder 85 år og eldre (ferdig)
 • Alder 75 til 84 år (ferdig)
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under - vaksinasjon pågår)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55 til 64 år
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år

Når vaksinasjonen av samtlige prioriterte aldersgrupper kan være sluttført, beror på mengden og hyppigheten av vaksine-leveransene. Men optimistiske anslag sier innen utgangen av juli.

• Alle innbyggere blir kalt inn etter gjeldende prioritering. Vaksineringsteamet ringer når det blir din tur.
• Noen kan oppleve å bli kalt inn på kort varsel dersom det er doser til overs.

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Pauser vaksinering med AstraZeneca

Folkehelseinstituttet besluttet torsdag 11. mars å sette vaksineringsarbeidet med AstraZeneca-vaksinen på pause inntil videre. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til bivirkninger.

Pausen innebærer full stans i utsendelse av AstraZeneca-vaksine fra FHI inntil videre. Ubenyttede doser som er sendt ut skal lagres forskriftsmessig på vaksinasjonsstedet.

Mer info om dette via lenken under.

FHI pauser AstraZeneca

Som følge av at AstraZeneca-vaksineringen inntil videre er satt på pause er kapasiteten til vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune halvert.

Ber privatpraktiserende helsepersonell melde seg for vaksinering

Luftveisklinikken ønsker fra mandag 25.01. 2021 å komme i kontakt med privatpraktiserende helsepersonell som jobber innenfor kommunegrensen, og som ønsker å registrere seg for vaksinering.

Det gjelder:

 • Tannleger
 • Tannpleiere
 • Tannlegeassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Andre grupper helsepersonell som yter helsetjenester i Lyngdal.

De bes ta kontakt på telefon 979 99 600.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.

Hvem prioriteres først?

Når vaksinen er tilgjengelig kontaktes de prioriterte gruppene.

De første dosene med vaksine var forbeholdt innbyggere i institusjon.

 • Er du over 65 år og ønsker vaksine, bes du om å registrere deg via korona-telefonen: 979 99 600.
  Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 09 og 15. Tidspunkt for vaksinering blir kunngjort senere.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for testing. Tast 2 for vaksine-registrering.

 • Vaksinering av personer under 65 år vil det komme mer informasjon om etterhvert. Personer i denne gruppen trenger ikke å ringe.

Det er begrenset med vaksinedoser, så det vil kunne ta tid før alle i målgruppene får tilbud om vaksine.

Alle innbyggere under 65 år med kroniske lidelser blir prioritert av fastlegene.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Vær obs på svindelforsøk

Dersom noen tar kontakt og ber deg betale egenandel for covid19-vaksine, eller betale for å rykke fram i køen, er det svindel. Vær også på vakt mot falske smittesporere. Les mer om dette via lenkene under.

Advarer mot svindelforsøk

Falske smittesporere

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vaksinearbeidet er startet viser utviklingen i antall smittetilfeller at det ikke er noen grunn for å senke skuldrene. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Det er:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde minst 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om covid19-vaksineringen, kan du ringe 979 99 600, eller sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Testsenter for covid19

Teststasjonen for korona er lokalisert på Rom.

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Mer info om teststasjonen finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 16.04.2021