Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Husk at Kommune Kari, vår chatbot, svarer bra på de mest vanlige spørsmålene om korona.
Husk at Kommune Kari, vår chatbot, svarer bra på de mest vanlige spørsmålene om korona.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Sist oppdatert: 09.08.22

Er du i målgruppen for oppfriskningsdose?

Fredag 5. august kom regjeringen med nye anbefalinger for koronavaksine. I korte trekk innebærer de nye anbefalingene at det nå kan tilbys en fjerde dose til aldersgruppen 65+. Den tidligere anbefalingen var 75+.

Når det gjelder vaksinering av risikopasienter i gruppen 18+ avventes det mer informasjon om dette fra sentrale myndigheter.

Utfyllende informasjon om regjeringens nyeste anbefaling finner du via knappelenken under.

Regjeringens anbefaling 05.08.22

Timebestilling og oppmøtesteder

Time kan bestilles på:

Det er også mulig å møte opp på disse vaksineringsdagene uten timeavtale. Se mer info under drop in-tilbud.

Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsboliger har førsteprioritet og blir kontaktet.

Oppmøtesteder og klokkeslett:

 • Voksenopplæringen på Byremo torsdag 18. august
 • Lyngdal helsehus torsdag 11. august

Tidsrommet er fra kl. 16 til 19, med drop in fra kl. 16.30. Det meldes om god kapasitet begge disse dagene. Ved behov forlenges tidsrommet til kl. 20.

Drop in-tilbud

På annonserte vaksineringsdatoer er det også mulig å møte opp uten timeavtale (se over).

Ellers tilbys det drop in-vaksinering på Lyngdal helsestasjon siste onsdag i hver måned mellom kl. 14 og 16.

Ordinær timebestilling

Gjeldende fra 1. april 2022 er det helsestasjonen som kontaktes for å avtale time for ordinær korona-vaksinering.

Felles telefonnummer til begge helsestasjonene er 38 33 40 90.

 • Alle som ikke er fylt 16 år på vaksinasjonsdagen må ha med foreldresamtykke.

Gjennomgått korona-sykdom teller som en dose.

Egenerklæringsskjema

Samtykkeskjema for foresatte

Gjeldende anbefalinger

Informasjon om vaksine FHI

Anbefalinger i forbindelse med reise

Gjennomgått covid mer enn tre uker etter vaksinedose teller som en dose vaksine, men hvis man har behov for tre doser vaksine i forbindelse med reise, kan denne gis minimum 3 uker etter tilfriskning fra covid, men helst bør man vente 3-6 måneder.

 • Positiv PCR-test gir grønt coronapass i 180 dager.
 • To doser vaksine gir grønt coronapass i 270 dager.
 • Tre vaksinedoser gir grønt vaksinepass uten sluttdato.

Noen land godtar ikke gjennomgått covid som en dose vaksine. Det er lurt å sjekke at alle doser er registrert riktig på HelseNorge før reise.

 • Den som skal reise har selv plikt til å sette seg inn i regler og tiltak i det landet du reiser til, for der er det store forskjeller. Les mer via lenken under.

Ut på reise?

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering kontakter du helsestasjonen på telefon 38 33 40 90.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI)

Legemiddelverket

Sist endret: 09.08.2022