Ombygging av VA-anlegg i Romskogen, Ringveien og Solbakken

Tekniske tjenester varsler oppstart av anleggsarbeid som berører beboere i Romskogen, Ringveien og Solbakken.

Det er vann- og avløpsanlegg som skal bygges om. Anleggsarbeidene starter opp i uke 32, og forventes avsluttet innen uke 52. På nevnte strekninger vil det i perioder være noe redusert framkommelighet, men det skal legges til rette slik at det alltid vil være adkomst til husstandene (ikke bilvei).

Skriv med mer detaljert informasjon og kartskisse finner du via lenken under.

Lenke til informasjonsskriv med kart

Kontaktperson i Lyngdal kommune er Roy Fredbo, som kan treffes på telefon 902 18 499.

Hilsen Tekniske tjenester, Lyngdal kommune

 

Sist oppdatert: 06. juli 2018