Ombygging VA-anlegg Rosfjordveien / Løkkeveien

Tekniske tjenester orienterer om anleggsarbeid som berører beboere i Hamran.

Det er vann- og avløpsanlegg som skal bygges om. Anleggsarbeidene forventes avsluttet innen uke 52. På nevnte strekninger vil det i perioder være noe redusert framkommelighet, men det skal legges til rette slik at det alltid vil være adkomst til husstandene (ikke bilvei).

Entrepenør er Linland Maskin AS
Skriv med mer detaljert informasjon og kartskisse finner du via lenkene under.

Lenke til informasjonsskriv

Lenke til kart med skiltplan

Kontaktperson i Lyngdal kommune er Roy Fredbo, telefon 902 18 499.

Kontaktperson Lindland Maskin AS er Leif Haver, telefon 909 69 472.

- Teknisk enhet

Sist oppdatert: 05. oktober 2018