Ønsker innspill om bredbånd

Lyngdal kommune har utpekt tre aktuelle områder for bredbåndutbygging som det planlegges å søke tilskudd til i 2017. Frist for innspill er 30. april.

Lyngdalssletta sett fra utsiktspunktet MånenLyngdal kommune arbeider for at næringsliv og innbyggere skal ha et godt og stabilt tilbud om digital kommunikasjon, både gjennom fast- og mobilnett. Selv om Lyngdal har et relativt godt tilbud, er det plasser i kommunen hvor nettilgangen er dårlig og ikke innfrir dagens krav til digital infrastruktur.

Derfor planlegger kommunen å søke tilskudd fra bredbåndstøtteordningen til utbygging av bredbånd i deler av kommunen. Dette er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Kommuner som planlegger slik utbygging plikter å offentliggjøre informasjon om hvilke geografiske områder den planlagte utbyggingen gjelder, og med høringsfrist på minst en måned.

  • Bedrifter og innbyggere som ønsker å gi høringsuttalelse, må gjøre det innen 30. april 2017.

 

Prioriterte områder 2017

Illustrasjon som viser prioriterte søknadsområder i 2017 for utbygging av fiber i Lyngdal kommune

Kartet viser hvilke områder kommunen mener det er viktig å prioritere for bredbåndutbygging i 2017. Mer detaljer kan du lese via lenken under:

 

Lenke til høring bredbåndutbygging 2017

Sist oppdatert: 31. mars 2017