Oppstart ny E39 Mandal - Lyngdal

Kunngjøring om oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst i Vest-Agder fylke.