Opptak fra formannskapet og kommunestyret

Her finner du redigerte opptak fra møtene i Lyngdal formannskap og kommunestyre torsdag 21. november 2019.

Bilde av ordfører Jan Kristensen og representanter fra StatkraftTorsdag 21. november ble det for første gang strømmet direkte også fra Lyngdal formannskap. På dagsorden sto blant annet årsbudsjett for 2020, og økonomiplan for perioden 2020 til 2023. Forslag til revidering av investeringsbudsjettet for 2019 var også oppe til behandling i formannskapet.

Senere samme dag var det direktesending fra møtet i kommunestyret. Saklisten var omfattende, med blant annet flere saker om valg av medlemmer til ulike råd og nemnder. En del lokale forskrifter for ny kommune ble også behandlet. I tillegg debatterte og vedtok kommunestyret sak om møtegodtgjøring for de folkevalgte.

Innledningsvis var det orientering fra Statkraft om planene for etablering av vindkraftanlegg på Kvinesheia. En orientering som avstedkom stort engasjement og mange spørsmål fra kommunestyrets medlemmer. Noe som resulterte i at det gikk nærmere to timer før det ordinære kommunestyremøtet kunne starte.

Opptakene fra formannskapet og kommunestyret ser du via knapplenkene under.

Lyngdal formannskap 21.11. 2019

Lyngdal kommunestyre 21.11. 2019

Møteinnkalling og sakliste til formannskapet kan du laste ned via lenken under.

Møteinnkalling formannskapet 211119

Møteinnkalling og saklisten til kommunestyret kan du laste ned via lenken under.

Møteinnkalling kommunestyret 211119

Sist oppdatert: 22. november 2019