Opptak fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal 29. august

Her ser du opptaket fra fellesnemndas møte torsdag 29. august.

Bilde av fellesnemnda i salen på KonsmoBlant sakene som ble behandlet av fellesnemnda denne torsdagen var veivalg knyttet til organiseringen av legevakttjenesten i ny kommune. Dette var saken som opptok det meste av møtetiden, og som medførte at to av de oppsatte sakene på dagsorden ble vedtatt utsatt til neste møte i fellesnemnda. Det gjaldt reglement for saksbehandling og møtegodtgjøring for folkevalgte i nye Lyngdal, og oppgaver og ansvarsfordeling for politiske organer og utvalg i 2019, ved overgangen til ny kommune. Disse to sakene vil bli behandlet av fellesnemnda i møtet 26. september. Som også blir fellesnemndas siste møte.

På grunn av tekniske problemer mangler lyden på de første 20 minuttene av opptaket. Tidvis er det også noe uklare bilder fra kameraet som filmer talerstolen.

Opptaket fra møtet finner du via lenken under.

Lenke til opptak fellesnemnda 29.08.19

Saklisten til møtet og møteprotokollen kan du laste ned her:

Lenke til sakliste 29.08.19

Lenke til møteprotokoll 29.08.19

Sist oppdatert: 05. september 2019