Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Mer informasjon på hjemmesiden til kommunen  lenke til enhet for psykisk helse og habilitering

eller på lenke til helsenorge.no

Sist oppdatert: 21. desember 2018