Pårørendeskole i Lyngdal og Audnedal

Høsten 2019 tilbys det kurs i Audnedal og Lyngdal kommuner for pårørende til personer med demens.

Informasjon

Plakat som informerer om pårørendeskolen.Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger samt plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om og innsikt i demens og hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, samt for deg som pårørende og for øvrige familie.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Påmelding innen 26. august 2019. Det er et begrenset antall plasser.

Kursprogram

Kurset er lagt opp over fire samlinger, med følgende tema:

 • Demens – sykdomslære
 • Kommunikasjon og holdninger
 • Bygge opp om det positive
 • Når adferd endrer seg
 • Pårørenderollen
 • Frivillighet og tjenester
 • Velferdsteknologi

Det er ønskelig at en deltar på alle kuskveldene.

Kurssted og datoer

Pårørendeskolen arrangeres på Kvås barneskole.

Kursdager:

 • 18. september
 • 25. september
 • 9. oktober
 • 16. oktober

Pris, påmelding og praktisk info

Kursavgiften er 200 kr per deltager, og betales kontant. Prisen inkluderer kursmateriell og servering av mat og kaffe (husk å gi beskjed ved allergier).

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kuset. Vi vil forsøke å være behjelpelige med det.

For mer info kan disse personene kontaktes:

Påmelding til Tjenestekontoret på telefon 954 17 171, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Tjenestekontoret

Dersom du sender din påmelding per epost så husk å oppgi din relasjon til personen med demens, og om personen bor hjemme eller på institusjon. Oppgi også din egen alder i tillegg til navn, adresse og telefonnummer.

Påmelding innen 26. august 2019. Det er et begrenset antall plasser.

Sist oppdatert: 14. juni 2019