Plan for befaring av hekker i boligfelt

Frist for å klippe hekk og passe på at frisiktlinje er ivaretatt er satt til 01.05. 2019.

Tekniske tjenester i Lyngdal kommune skal befare boligfelt i kommunen for å kontrollere at grunneiere overholder kravene til frisikt. Første område som befares er Romsleiren. Før kontrollen gjennomføres sendes det ut SMS til alle beboerne i det aktuelle området med påminnelse om regelverket som gjelder knyttet til frisikt.

Frist for å klippe hekk og passe på at frisiktlinje er ivaretatt, er satt til 01.05. 2019. I god tid før fristen utløper, dvs. mars/april, sendes det ut en påminnelse. Vår / sommer 2019 gjennomfører kommunen kontroll. Grunneiere som da ikke har overholdt kravene til frisikt vil bli kontaktet med beskjed om hva som må endres, samt en kort frist for når dette arbeidet må være utført. Blir ikke fristen overholdt vil kommunen sørge for klipping av vegetasjon for grunneiers regning.

Via lenken under kan du laste opp PDF med mer utfyllende informasjon, og hvilke boligfelt som skal befares når.

Lenke til plan for frisikt i boligfelt

Sist oppdatert: 23. november 2018