Plan for idrett og friluftsliv og handlingsprogram - Nye Lyngdal kommunee

Innspillsrunde for idrett og friluftsliv - frist for innspill 26. november

Sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommuner, med virkning fra 01.01.2020 medfører behov for et omforent dokument som omhandler den nye kommunens behov og planer for idrett- og friluftsliv – slik at det kan søkes om spillemidler inntil en ny, vedtatt kommunal plan er på plass.

Dokumentet med prioritert handlingsprogram finner du på lenke nedenfor.

Lenke til handlingsprogrem for 2020

Innspill kan sendes skriftlig til Ingrid Lyngmo innen 26. november

 

Sist oppdatert: 14. november 2019