Privatarkiver - en del av kulturarven

Innsamling av privatarkiver - vil du hjelpe oss?

Vest-Agder har en spennende historie - der både private og offentlige aktører har bidratt.

Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få samlet mer kunnskap om Vest-Agders historie?

Privat virksomhet er en svært sentral del av Vest-Agders historie.

Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.
Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

 arkivbokser Lyngdal bondekvinnelag arkivbokser Kiellandbrevene arkiv Lyngdal sparebank arkivbokser Lyngdal meieri

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?

Visste du at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare mange flere arkiver fra privat sektor? Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.
Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Samarbeid mellom Lyngdal kommune og Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling.  Dersom man ønsker det, kan arkivene avleveres eller deponeres ved Statsarkivet - etter avtale. De vil da bli ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen. (se nettadresse) Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.
Lenke til Arkivportalen

Svært mye arkivmateriale er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!

Her er eksempler på arkiver som Statsarkivet har samlet inn:
Hunsfos Fabrikker, Mandals Teppeveveri/Mandaltepper, Fundia Mandal Stål og Båtservice Verft, Lyngdal Meieri, Lyngdal kunstforening, Gårdsarkiv Sangvig i Søgne, Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S Søgne, Langeland Mølle, Bygdefolkets Studieforbund Agder, Marnardal Arbeiderparti, Øyslebø Helselag og mange, mange flere.

Kontakt:

Lyngdal kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller med Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Kommunen og/eller Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og vil være tilgjengelige for framtida.

Kontaktperson i Lyngdal kommune er Christer Birkeland, tlf: 38334153, eller e-post: christer.birkeland@lyngdal.kommune.no

Kontaktpersoner ved Statsarkivet i Kristiansand er Kristin Lindqvist og Roald Henrik Tjorteland.
Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 90229188, eller e-post:  kristin.lindqvist@arkivverket.no.
 

Sist oppdatert: 10. april 2019