Professoral «ekteskapsrådgivning»

Et forskerteam ved UIA har svaret på hvilken kommune Lyngdal bør søke samarbeid med.

Bilde av sentrale personer under presentasjonen av kartlagt organisasjonskultur i Lyngdal kommune.Et forskerteam ved Universitetet i Agder (UIA) har kartlagt organisasjonskulturen i Lyngdal kommune, og konkludert med at slagordet «vi vil, vi våger» sitter solid plantet i ryggmargen hos kommunens ansatte. Kartleggingen har også avslørt hvilken kommune Lyngdal bør søke samarbeid med, og hvilken kommune man absolutt bør styre unna.

Professor Morten Øgård framsto med andre ord som den reneste ekteskapsrådgiveren da han under en samling for det brede lag av Lyngdal kommunes ledere presenterte resultatene av forskerteamets kartlegging, både nå-tilstand og ønsket tilstand. I undersøkelsen har professoren og hans medarbeidere, stipendiat Linda Hye og assistent Hjalmar Djønne, tatt for seg følgende:

  • En barnehage
  • En eldreinstitusjon/omsorgsinstitusjon
  • En ungdomsskole
  • Enhetsledere
  • Mellomledere
  • Lederrekrutter
  • Rådmannsgruppen
  • Formannskapet
  • Samt data samlet inn i plenum i form av spørreskjema

Både vil og våger
Hva preger så organisasjonskulturen i Lyngdal kommune? Er ledere og ansatte så framoverlente og dynamiske som man liker å tro, eller har kommunen utelukkende vært god på imagebygging?
   Professorens konklusjoner etter å ha identifisert den kommunale organisasjonskulturen fikk de fleste til å smile. Ledelsen framstår som samstemt knyttet til kulturuttrykket, og den politiske og administrative ledelsen vil i samme retning. Det avtegner seg imidlertid et avvik i oppfatninger knyttet til kulturuttrykket blant ansatte på tjenesteproduserende ledd og ledelse samlet, og faktisk et til dels stort avvik i kulturoppfatning mellom skole og helse på den ene siden og barnehage på den andre.
   Men når det kommer til ønsket tilstand er samsvaret mye større. Slagordet «vi vil, vi våger» sitter i stor grad plantet i ryggmargen til hele organisasjonen, og undersøkelsen viser at kommunen vil videre, og i samme retning. Det er en målsetting i hele organisasjonen å få den administrative og byråkratiske siden redusert til fordel for en enda sterkere entreprenør- og samhandlingsånd. Lyngdal kommune vil framover, og er ambisiøs på vegne av egen ytelse og målsetting!

En pådriver
Lyngdal framstår ifølge professoren som en pådriver blant kommunene på Agder. Kommunen har en entreprenørånd fullt på høyde med både Arendal og Kristiansand, og formelig knuser alle på den administrative biten. Lyngdal kommune skiller seg med andre ord ut!
   – Det gir Jan Tore Sanner en rett på kjeften, sa Øgård med et stort smil og glimt i øyet, og la ikke skjul på at han gledet seg stort til å presentere resultatet av kartleggingen for kommunal- og moderniseringsministeren.

Styr unna Farsund!
Men hvem skal kommunen gå framover med? Også i spørsmålet om kommunesammenslåing kunne professor Morten Øgård og teamet hans assistere Lyngdal kommune.
   Det er på rådmannsnivå gjennomført tilsvarende kartlegging i både Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal kommuner, og Øgårds konklusjon er rimelig klar: – Jeg ville holdt meg langt unna Farsund, sa han til ikke uventet gapskratt fra salen. Resultatet av undersøkelsen viste at Farsund og Lyngdal kommune i organisasjonskultur, både nåværende tilstand og ønsket målsetting, er like forskjellig som det Lyngdal og Kvinesdal er like. Profilen som er utarbeidet for de to sistnevnte kommunene er så å si identisk. Noe som også er tilfelle med Farsund og Hægebostad.
   – Skulle man gå etter like barn leker best-teorien, er Lyngdal og Kvinesdal perfect match. Det er også Farsund og Hægebostad, men man ser jo at det kan bli en geografisk utfordring for de to kommunene å slå seg sammen, sa han med glimt i øyet, men med en høyst alvorlig undertone: – Dette handler om identitet og kultur, og å slå sammen alle fem kommunene kan fort bli mye støy. Jeg tror ikke jeg ville hatt den rådmannsjobben, sa professor Øgård.

I samme retning
Lyngdals rådmann, Norman Udland, mener mye av suksessoppskriften til kommunen er opplevelsen av at politikk, administrasjon, næringsliv og innbyggere drar i samme retning. Om forskernes kartlegging har han følgende konklusjon: – Det er gledelig å få bekreftet at evne og vilje til nyskaping er så bredt forankret i organisasjonen.

På bildet ses Udland (lengst til høyre) sammen med (fra venstre) Lyngdal kommunes organisasjonssjef, Bjørgulv Hamre, stipendiat Linda Hye og professor Morten Øgård.

Figuren under viser organisasjonskultur i Lyngdal og Kvinesdal, kartlagt i rådmannsgruppen:

Grafisk figur som viser organisasjonskultur i Lyngdal og Kvinesdal, kartlagt i rådmannsgruppen.


 

Figuren under viser organisasjonskultur i Lyngdal og Farsund, kartlagt i rådmannsgruppen:

Grafisk figur som viser organisasjonskultur i Lyngdal og Farsund, kartlagt i rådmannsgruppen.

 

 

 

 

Tekst og foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 14. februar 2018