Prosjekt Åneveien - redusert fremkommelighet

Arbeid med nye rør for vann og kloakk, gir redusert fremkommelighet i tiden august - november 2019.

Om prosjektet

I forbindelse med arbeider med å legge nye rør for vann og avløp i Åneveien og Sandveien på Kvavik industriområdet vil det bli redusert fremkommelighet. Normal arbeidstid vil være fra kl0700-1600, enkelte dager i forbindelse med omkoblinger vann og avløp vil arbeidstiden bli forlenget til nødvendige arbeider er utført.  Vanntilførselen kan bli misfarget eller forsvinne i korte perioder da eksisterende vannledning skal skiftes ut og i den forbindelsen lett kan oppstå brudd på ledningen. Planlagte omkoblinger og provisorisk forsyning med stopp i vanntilførsel vil bli varslet.

Strekningene som det arbeides på vil bli helt stengt for gjennomgang både for kjøretøy og gangtrafikk. Kjøring til og fra eiendommene vil være mulig via omkjøring eller via anleggsområdet. Med å ta kontakt med arbeidsfolkene eller undertegnede vil alle få info og veiledning om hvilken omkjøring de må benytte de neste dagene. Det kan oppstå uforutsette problemer og situasjoner, vi vil da prøve å informere de involverte eiendommene umiddelbart og få ordnet problemet så raskt som mulig.  

Hvor og når arbeidene pågår

Arbeidet vil starte opp i «området 1» merket rødt ved krysset Åneveien/Stamsøyveien og flytte seg innover mot Sandveien, videre til krysset «Område 2» merket blått. Arbeidene vil så fortsette fra krysset Sandveien og innover Åneveien i «område 3» merket grønt. Arbeidene avsluttes i sandveien «området 4» merket gult start i krysset Åneveien og innover Sandveien. Asfalten i områdene 1-4 vil bli fjernet ved oppstart i arbeidsområdet. Tidsforbruk i det enkelte området vil være minimum 4uker.

Kart Åneveien

Oppstart av hoved arbeidene og stengt vei vil være tidligst onsdag 14.aug.

Kontaktinformasjon


Vi i Aas&Høiland AS beklager ulempene som beboerne får under anleggsperioden men håper området kan glede seg over en ny fin vei og at problemer med vann og avløp skal være historie i lang tid fremover etter at arbeidene er avsluttet.

For spørsmål angående prosjektet kan Rune Aas kontaktes på telefon 905 6 1998 eller rune@aashoiland.no

Sist oppdatert: 14. august 2019