En hjemmekjær ungdomsgenerasjon

Våren 2016 deltok 335 ungdomsskoleelever og 148 elever fra 1. klasse i videregående skoler i Lyngdal i den nasjonale Ungdata-undersøkelsen. Her kan du lese rapporten.

Faksimile av forsiden til rapporten Ung i Lyngdal 2016. Illustrasjonen er også en aktiv lenke til selve rapporten.Resultatene fra Ungdata viser en hjemmekjær ungdomsgenerasjon, som i økende grad tilbringer fritiden sin hjemme. Så mange som sju av ti er «svært fornøyd» med foreldrene sine, og de aller fleste opplever dem som viktige støttespillere i hverdagen. Det store flertallet av unge har nære venner de kan stole på, og mange er godt fornøyd med lokalmiljøet de vokser opp i. I tillegg trives ungdom på skolen og er optimistiske med tanke på framtiden.
   Tilgangen på digital underholdning er god, noe som også bidrar til at ungdom er mer hjemme. Halvparten av de unge bruker minst tre timer på digitale aktiviteter foran en skjem etter skoletid. Det er samtidig en tendens der ungdoms «skjermaktiviteter» i mindre grad foregår foran TV-apparatet og datamaskinen, mens mobiltelefoner og nettbrett spiller en viktigere rolle.

Som nevnt innledningsvis var det 335 ungdomsskoleelever og 148 elever fra 1. klasse i videregående skoler i Lyngdal som våren 2016 deltok i den nasjonale Ungdata-undersøkelsen. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål innen ulike temaer. Rapporten, som du kan laste opp via lenken under, inneholder et utvalg av resultater fra undersøkelsen. Ungdataundersøkelsen i Lyngdal består av en grunnmodul som er felles for alle Ungdata-undersøkelser. I tillegg er det en del felles spørsmål fra Lister-regionen og for Agder-fylkene. De sistnevnte vil bli presentert høsten 2016 på konferansen «Ung i Agder».

Lenke til rapporten «Ung i Lyngdal 2016»

Sist oppdatert: 07. juli 2016