Reisevaksine - viktig informasjon

Fra 01.07.19 vil ikke Lyngdal helsestasjon ha tilbud om reisevaksinering.

Etter denne datoen skal spørsmål og henvendelse om reisevaksiner rettes til sin fastlege, eller et reisevaksinekontor.


Det gjøres oppmerksom på at påbegynt vaksinering før 30.06.19 vil bli fullført på helsestasjonen på vanlig måte.  


Lyngdal Helsestasjon, Enhet Barn og Unge .

Sist oppdatert: 15. mai 2019