Økonomi og strategi i ny kommune

Onsdag var det oppstart for to dagers strategikonferanse på Rosfjord med fokus på økonomi for to kommuner som i 2020 blir til én.

Oversiktsbilde fra konferansesalen med alle deltagerne

– Dette er to viktige dager for den nye kommunen, innledet rådmann i Lyngdal kommune, Norman Udland, da han onsdag ettermiddag ønsket velkommen til strategikonferansen 2018. På konferansen 6. og 7. juni deltar folkevalgte og administrasjon fra Audnedal og Lyngdal. Til å lose seg gjennom to dager med økonomi, Kostra-tall og framtidsutfordringer hadde de engasjert KS-konsulent Håvard Moe. Han lot ikke sjansen gå fra seg til å kaste noen provoserende brannfakler ut i salen, og da særlig til de folkevalgte. Hans mål for dagen, i tillegg til å drive tallknusing, var åpenbart å tråkke noen litt på tærne for å provosere fram debatt og refleksjon. Det lykkes han med. Bakteppet var, som Moe flere ganger påpekte, erkjennelsen av at norske kommuner nå er over toppen. Økonomien blir strammere, og det er tøffere tider i vente. Inntektene faller og utgiftene øker, og innbyggernes forventninger til velferdstjenestene blir ikke mindre.

– Derfor må denne kommunesammenslåingen bli mer enn at en pluss en er to. Eldrebølgen, "den grå tsunami", kan være en kjemperessurs, dersom de eldre er friske og oppegående. Men dersom de kun venter på å få sin rett, da går ikke dette regenstykket opp, sa Moe og viste til at det i 1963 var 3,9 yrkesaktive for hver alders- og uførepensjonist, mens det i dag er 2,5. I 2040 viser beregningen at dette forholdstallet vil være 1,6.

– Det blir ikke trangere fordi vi vil det, men fordi virkeligheten rundt oss krever det. Det krever evne til omstilling og innovasjon. Og innovasjon handler om å gjøre ting smartere og mer effektivt, sa han.

Malurt i milliardbegeret

Til sammen har Audnedal og Lyngdal kommuner nær én milliard kroner til rådighet. Men Moe kastet malurt i milliardbegeret til nye Lyngdal kommune.

– Etter 15 år i denne bransjen har jeg lært én ting, og det er at man bruker de pengene man har, og blakk er man støtt. Selv Bykle kommune har for lite penger. I Bykle fikk alle, selv om de lå for døden på sykehjemmet, gratis årskort til Hovden skisenter. Og det ble en voldsom debatt i kommunestyret da det ble foreslått å ta dette bort. Vi kan le av det, men er man vant til å få gratis årskort i postkassen vil man selvsagt ikke miste dette godet. Å gi honnørbillett til alle eldre, den rikeste delen av befolkningen, er galskap. Men i Norge er vi ikke skrudd for å ta bort noen ting. Det er for lenge siden vi har hatt en krise her i landet, sa Håvard Moe og mante de folkevalgte og kommuneansatte til å ta kontroll på økonomien.

– I forbindelse med kommunesammenslåingen får dere 19,6 millioner ekstra hvert år i 15 år, før dette inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Når og hvordan skal dere begynne å ta ut disse pengene? Dette må dere forholde dere til, for disse pengene forsvinner etter 15 år. Skal dere saldere budsjettet med 19,6 millioner hvert år, eller ta det rett inn i driften? Har dere ikke kontroll på dette, så betyr penger alt. Da er ikke den milliarden dere har det viktige, men de relativt sett få millionene dere mangler. Bitte små penger kan male dere i stykker. Så ha kontroll på økonomien. Da havner den der den hører hjemme. I baksetet, sa Moe og poengterte nettopp at for en kommune er ikke penger et mål i seg selv, men et verktøy.

"Struktur er svinedyrt"

– Hvor mye gjeld tåler kommunen, spurte Jørg Magne Hadland, Krf-representant i Lyngdal kommunestyre.

– Det er et valg man må ta. Vil du eksempelvis ha to rådhus i den nye kommunen, så tåler du mindre gjeld enn om du vil ha ett rådhus. To rådhus koster skjorta. Jo mer du sprer tjenester utover jo dyrere blir det. Struktur er svinedyrt, sa Moe, med henvisning til intensjonsavtalen for nye Lyngdal som sier at det skal være forholdsvis lik bemanning på de to rådhusene som i dag.

Reidun Bakken, ordfører i Audnedal, lurte da på om Moe hadde vært på Lyngdal rådhus.

– Det er ikke plass til å flytte ned alle ansatte fra Audnedal til Lyngdal. Da er alternativet enten å bruke penger på å bygge nytt og større rådhus, eller beholde dagens to rådhus, sa hun.

– Vi snakker om Bygde-Norge og spredt bosetting. Da blir ting dyrere enn i byer og tettbygde strøk, påpekte Unni Nilsen Husøy, kommunestyrerepresentant for Frp i Audnedal.

– Alle norske kommuner har to ting til felles, repliserte Håvard Moe. – Det ene er at alle mangler penger. Også Bykle mangler penger. Det andre er at "vi er så spesielle". Men store avstander i Audnedal? Det er jo ikke det, sa han med et provokativt glimt i øyet.

Første dag av strategikonferansen handlet om inntektssiden for de to kommunene som i 2020 blir til én. Dag to handler om kostnadsbildet på sektornivå, og hvordan den nye kommunen skal ta ned og harmonisere kostnadene.

– Det er alltid mulig å løpe fortere. Alltid mulig å finne nye måter å gjøre ting på. Mer presist og mer effektivt. Poenget er at dere i framtiden må bruke litt mindre veldig mye, avrundet KS-konsulent Håvard Moe.

Lenke til intensjonsavtale for nye Lyngdal

Lenke til program strategikonferansen 2018

Bilde av KS-konsulent Håvard Moe

Bilde av rådmann Norman Udland som innledet strategikonferansen

Gruppebilde av deltagerne på strategikonferansen.


Tekst og bilder: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 07. juni 2018