Sanering av VA-anlegg i Løkkeveien

Lyngdal kommune har engasjert Lindland Maskin AS til å sanere VA-anlegg i Løkkeveien.

Grunnet ombygging av VA-anlegg i Løkkeveien, vil det på nevnte strekninger fra uke 1, være en del anleggsarbeider.
Arbeidet vil ventelig vare ut februar 2019.

Lenke til informasjonsskriv fra Lindland Maskin AS. 

Dette skrivet er også være lagt i postkassene til berørte beboere i Løkkeveien!

- Teknisk

Sist oppdatert: 04. januar 2019