Her finner du siste infobrosjyre fra nye Lyngdal

En ny infobrosjyre fra nye Lyngdal sendes i uke 43 ut til alle husstander i Audnedal og Lyngdal.

Bilde av skoleelever som spiller kanonballAlle de sju foregående infobrosjyrene om nye Lyngdal-prosessen har hatt et spørsmål som overskrift på førstesiden. Denne gangen er spørsmålet byttet ut med en invitasjon. En invitasjon til deg som innbygger om å delta på de framtidige arenaene der din nye kommune formes. Et annet ord for dette er samskaping. Det kan du lese mer om i denne siste infobrosjyren fra nye Lyngdal. Her finner du også info om kulturfestene som arrangeres i begynnelsen av november, og om hvem de 35 folkevalgte er som i de neste fire årene utgjør Lyngdal kommunestyre.

Denne siste brosjyren kan du laste ned via lenken under.

Lenke til brosjyre 3-2019

De trykte informasjonsbrosjyrene fra nye Lyngdal distribueres med Posten til alle husstander i Audnedal og Lyngdal kommuner. Ettersom dette er offentlig informasjon leveres brosjyren også til husstander som har reservert seg mot å få uadressert reklame i postkassen.

Dersom du mot formodning ikke har mottatt denne, eller de sju tidligere informasjonsbrosjyrene fra nye Lyngdal, kan du henvende deg til kommunenes servicekontor.

Lenke til tidligere brosjyrer og infoside

De digitale versjonene av tidligere utsendte brosjyrer kan du laste ned som PDF via lenkene under.

Lenke til brosjyre 2-2019

Lenke til brosjyre 1-2019

Lenke til brosjyre 3-2018

Lenke til brosjyre 2-2018

Lenke til brosjyre 1-2018

Lenke til brosjyre 2-2017

Lenke til brosjyre 1-2017

Enda mer om reformprosessen nye Lyngdal kan du lese på informasjonssiden om kommunereformen:

Lenke til infosiden nye Lyngdal kommune


Av Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 22. oktober 2019