Skattemeldingen 2018

Her fnner du aktuell info og veiledning om skattemeldingen for 2018.

Torsdag 4. april 2019 ble skattemeldingen for 2018 gjort tilgjengelig for 4,9 millioner personer. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar.

Fra 4. april starter også utsendelsen av skattemeldingen på papir til de som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart i juni, da får de fleste skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober.

Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger som mangler, for eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom.

  • Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere.
  • For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31. mai. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.
  • Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.

Les mer på skatteetatens sider via lenken under.

Lenke til skatteetaten

Endring av kontonummer for utbetaling

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen din, kan du fra og med 4. april endre kontonummeret elektronisk. Følg link nedenfor for mer informasjon om dette. (Dersom du ikke kan endre det elektronisk, må du kontakte skatteoppkreveren).

Lenke til endring av kontonummer

Kontaktinfo skatteoppkreveren

Via lenken under finner du info om skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal.

Lenke til skatteoppkreveren

Sist oppdatert: 05. april 2019