Skole- og ungdomsråd på opplæringstur

Det var samfunnskunnskap i praksis da skole- og ungdomsrådet i Audnedal og Lyngdal dro på opplæringstur til Oslo og Utøya.

Ungdommene var sammen på tur i fire dager, fra 9. til 12. mai. I tillegg til å lære om demokrati og medborgerskap ble de bedre kjent på tvers av kommunegrensen, og la med det også et godt grunnlag for et framtidig felles ungdomsråd i den nye kommunen.

Under kan du lese rapporten og se bilder fra den innholdsrike turen.

Torsdag 9. mai:

Avreise med tog fra Snartemo stasjon til Oslo. Kvelden ble brukt til bli kjent-leker, pizza og sosialt samvær i fellesarealet på hotellet.

Fredag 10. mai:

Dagen startet med tur til KS Besøkssenter i Kommunens hus, hvor ungdommene fikk prøve kommunespillet. Her er man samfunnsplanlegger for en dag i en fiktiv kommune, og lærer om hvilke oppgaver en kommune har og hvordan prosesser i administrasjon og blant politikere fungerer.

Lunsjen var på Karl Johan, etterfulgt av et besøk på Nobels fredssenter. Her ble det omvisning i utstillingen «Kroppen som slagmark». Det handler om hvordan seksuell vold brukes, og er blitt brukt, som våpen i krig verden over. Besøket ble avsluttet i utstillingen «KlimaLab», en levende utstilling om klima, naturen og oss. Et veldig relevant tema i forhold til bærekraftsmålene som det er blitt jobbet med i ungdomsrådet, og på ungdommens fylkesting i vår.

Kvelden ble avsluttet med visning av to introduksjonsfilmer til hvordan Utøya er blitt bygget opp etter 22. juli, og om medborgerskap og demokrati, med påfølgende felles samtale om temaet og forberedlse på opplevelsene og inntrykkene som ventet på Utøya dagen etter. I dag er Utøya bygget opp som et demokratisenter for ungdom, der det arbeides med å lære opp ungdommer til å være demokratiske medborgere i samfunnet, forebygge hatprat, diskriminering og ekstremisme som en respons på det som skjedde der i 2011.

Lørdag 11. mai:

Avreise til Utøya med buss, sammen med Ingrid fra Wergelandssenteret i Oslo. Hele dagen ble tilbragt på Utøya, med omvisning på øya, ettertanke ved minnesmerket, gruppearbeid i den historiske utstillingen, felles lunsj og avsluttende arbeidsmøter om hatprat. Ungdommen fikk tid til å gå rundt på egenhånd og være sammen i biblioteket. Det var veldig fint å ha god tid der, slik at det var rom for samtale og refleksjon.

På kveldebn var det sosialt samvære med felles middag og film.

Søndag 12. mai:

Hjemreise med buss fra Oslo.

Bilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og UtøyaBilde fra skole- og ungdomsrådets opplæringstur til Oslo og Utøya

Sist oppdatert: 17. juni 2019